Brigada 30 Gardă "Mihai Viteazul" prezintă:

 


Cariera militară

Categorii de personal militar

 
 
 
A fi militar este un mod de viaţă, în care se împletesc spiritul riguros, temperamentul dinamic, sacrificiul. De bună seamă, la acestea se mai adaugă satisfacţia şi bucuria acelora care, prin propria voinţă, din vocaţie, consimt să se dedice carierei militare.

Profesia militară nu înseamnă doar manevre militare, exerciţii şi antrenamente. Sunt o multitudine de specialităţi militare care necesită numeroase abilităţi, dincolo de cele specifice combatanţilor. Foarte multe dintre ele au echivalent în viaţa civilă şi asigură transferul de competenţe dinspre şi înspre alte ocupaţii.                                              

Corpul profesional al militarilor reprezintă o unitate socială autonomă, un grup uman cu trăsături specifice. De altfel, o calitate de bază a militarului o reprezintă spiritul de corp, adică să împărtăşeşti împreună cu ceilalţi colegi valorile comune (mândrie, loialitate, încredere în sine, colegi şi grup, onestitate, demnitate, onoare, disciplină, dăruire de sine, solidaritate etc.), proprii grupului militar de apartenenţă, pe care îl socoteşti deosebit faţă de alte colectivităţi umane.

Profesia militară trebuie să fie făcută pur şi simplu din plăcere. Hotărârea, implicarea, curajul de a-ţi susţine ideile sunt definitorii; lipsa de idei, de sugestii,de opinii şi promovarea unei comodităţi conservatoare nu vor duce la succes în cariera militară.

Militarii se angajează, prin jurământ, să răspundă „prezent” nevoilor armatei. Militarii se mută frecvent, acolo unde este nevoie de competenţele lor profesionale,în ţară sau în străinătate. Mobilitatea este una dintre caracteristicile acestei profesii, însă pentru disconfortul creat există şi compensaţii, atât de natură materială sau financiară, cât şi legate de satisfacţiile profesionale pe care le pot avea cei ce îşi doresc să cunoască locuri şi oameni noi.

O carieră militară de succes începe într-un mediu al disciplinei, al valorilor şi normelor militare. Dincolo de cerinţele impuse de managementul resurselor umane pe linia selecţiei, tinerii care îmbraţişează cariera militară trebuie să fie caracterizaţi de voinţă, determinare, competitivitate, angajare efectivă şi afectivă, curiozitate intelectuală şi dorinţă de lucru în echipă.

Cariera militară înseamnă mai mult decât un loc de muncă. Militarii sunt în serviciul naţiunii, de aceea profesia militară este una de vocaţie. Ea aduce multe satisfacţii, chiar dacă implică uneori şi sacrificii. Este o profesie a caracterelor tari, care pot adera la valori tradiţionale cum sunt disciplina şi rigoarea.

Cariera militară este un mod de viaţă şi dincolo de munca efectivă. Militarii profesionişti au, pe lângă responsabilităţi, şi drepturi de care beneficiază. În afara unui salariu constant crescător pe măsura evoluţiei în carieră şi acceptabil la nivel naţional, militarii au dreptul la hrană şi echipament gratuit, la medicamente şi asistenţă medicală, la concedii şi permisii, la facilităţi de odihnă şi recuperare a capacităţii de muncă, la compensarea cheltuielilor pentru închirierea locuinţei sau a transportului la familie, când îşi desfăşoară activitatea în alte localităţi decât cele în care domiciliază. Mai sunt şi alte drepturi, compensaţii sau facilităţi de care pot beneficia militarii, în funcţie de situaţia profesională şi socială a fiecăruia.

Într-o abordare tehnică, evoluţia în carieră a personalului militar presupune parcurgerea succesivă a stagiilor în grade şi funcţii conferind, în principiu,tuturor, posibilitatea atingerii celor mai înalte trepte ale ierarhiei militare. Profesiei militare îi este asociată o pregătire profesională temeinică precum şi dobândirea competenţelor şi experienţei asociate posturilor ierarhice specifice carierei militare, din momentul acordării primului grad şi încadrării în prima funcţie.

Corectitudinea, transparenţa şi şansele egale de evoluţie în cariera militară constituie principiile de bază pe care se articulează normele legale, regulamentele şi instrucţiunile interne aferente domeniului managementului resurselor umane, în Armata României.
 


 


Soldaţii şi gradaţii profesionişti constituie cel mai numeros corp de personal din armată, fiind destinat îndeplinirii misiunilor de execuţie specifice luptătorilor şi specialiştilor militari, în cadrul microstructurilor de tip echipă, echipaj, post de luptă sau grupă. Soldaţii şi gradaţii profesionişti participă nemijlocit la procesul de instrucţie individuală şi colectivă din cadrul unităţilor militare, asigură exploatarea şi întreţinerea tehnicii şi armamentului din dotare şi execută paza şi apărarea obiectivelor militare. Gradaţii profesionişti pot îndeplini şi funcţii de comandă la nivelul microstructurilor.

 

Maiştrii militari şi subofiţerii sunt specialiştii şi/sau luptătorii care ocupă funcţii de comandanţi/şefi de grupe, plutoane în structurile combatante sau asigură conducerea structurilor tehnice de suport logistic. Formarea lor profesională urmăreşte dezvoltarea competenţelor de luptător, precum şi de utilizarea, administrarea, întreţinerea şi repararea armamentului, tehnicii şi materialelor din dotare, în vederea asigurării operativităţii acestora. În aceeaşi măsură, maiştri militari şi subofiţerii în a doua parte a carierei se specializează în activitatea de stat major şi de management executiv al activităţilor din armele, serviciile şi domeniile funcţionale ale armatei. Atât maiştrii militari cât şi subofiţerii au posibilitatea, pe parcursul carierei militare, de a deveni ofiţeri.

Ofiţerii reprezintă corpul de elită al Armatei României. Ofiţerii sunt militarii care au absolvit studii universitare şi îndeplinesc funcţii cu atribuţii de comandă/conducere sau de execuţie. Leadershipul este dimensiunea definitorie a ofiterului iar aceasta se concretizeaza în capacitatea de a planifica, de a lua decizii juste şi la momentul potrivit, de a-şi asuma răspunderea propriilor decizii, de a motiva şi coordona oamenii din subordine. Un ofiţer este întodeauna apropiat de subordonati, într-o relatie bazata pe respect reciproc. Ofiţerul trebuie să fie un bun luptător, specialist şi instructor, să dea dovadă de competenţă şi corectitudine, să fie ataşat valorilor naţionale şi universale, să aibă capacitatea de a se adapta rapid la schimbările din jurul său. În carieră se începe, de regulă, cu gradul de sublocotenent şi se poate avansa până la gradul de general. Ofiţerii îndeplinesc funcţii cu atribuţii de execuţie sau de comandă/conducere, hotărâtoare, în acest sens, fiind experienţa acumulată, parcurgerea unor programe de formare profesională continuă, specialitatea militară deţinută, calificativele obţinute în aprecierile de serviciu anuale, propunerea comandantului etc. Durata etapelor de evoluţie în carieră şi dezvoltare profesională, precum şi a stagiului efectiv în gradele de ofiţer variază în funcţie de performanţele şi potenţialul fiecăruia, experienţa dobândită şi pregătirea acumulată pe timpul serviciului militar, precum şi de nevoile institutiei militare.

Top