Direcţia generală management resurse umane 
 

 Direcția generală management resurse umane este:

 • organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, ale Hotărârii Guvernului nr. S-772/2010 privind aprobarea organigramei structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale şi a numărului total de posturi aferente acestora şi ale Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.S. 92/2010 privind redimensionarea şi reorganizarea structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale;
 
 • structura centrală a Ministerului Apărării Naţionale care elaborează şi monitorizează aplicarea strategiilor, politicilor şi reglementărilor în domeniile managementului resurselor umane, carierei individuale profesionalizate şi educaţiei militare şi asigură evidenţa unitară a personalului Ministerului Apărării Naţionale.
Structuri subordonate Direcției generale management resurse umane: 

              - CENTRUL NAȚIONAL MILITAR DE TESTARE LIMBI STRĂINE;
              - CENTRUL DE INVESTIGAȚII SOCIOCOMPORTAMENTALE.
 

Direcţia generală management resurse umane îşi exercită competenţele în următoarele domenii:

 
 • strategii, politici şi reglementări management resurse umane;

 • politici management carieră individuală profesionalizată;

 • strategii, politici şi reglementări în domeniul educaţiei militare;

 • evidenţa unitară a personalului Ministerului Apărării Naţionale;

 • gestiunea personalului din competenţa ministrului apărării naţionale;                                    

 • domenii complementare:

  • asistenţă juridică;

  • expertiză documente;

  • relaţii publice;

  • protecţie informaţii clasificate;

  • evidenţa documentelor clasificate naţionale, NATO şi UE, specifice resurselor umane.


          
    Centrul Tehnic Principal de răspuns la incidente de securitate cibernetică

   https://www.certmil.ro/                          

Top