ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR PENTRU COLEGIILE NAŢIONALE MILITARE
 
           Candidaţii care participă la admiterea în învăţământul liceal militar nu vor mai susţine proba de verificare a cunoştinţelor la disciplinele „Limba şi literatura română“  şi „Matematică“, planificată în data de 21.05.2020. Aceştia vor fi ierarhizaţi şi repartizaţi computerizat, prin aplicaţia informatică ADLIC, în limita cifrei de şcolarizare aprobate pentru fiecare colegiu naţional militar, în ordinea strict descrescătoare a mediei de admitere prevăzută la punctul I, din anexa 2 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.948 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul 2020-2021 şi a opţiunilor exprimate.
          În acest sens, în vederea încadrării în termenele stabilite, va comunicam datele de desfăşurare a activităţilor specifice, astfel:
  • Selecţia aptitudinală în cadrul centrelor zonale de selecţie şi orientare, în perioada  18-22.05.2020;
  • Examinarea medicală a candidaţilor pentru colegiile naţionale militare, în perioada 18.05-05.06.2020  (inclusiv contestaţiile examinărilor medicale aflate în curs de soluţionare, precum şi a celor ce pot apărea ulterior datei de 18.05.2020);
  • Finalizarea dosarelor de candidat, până la data de 12.06.2020.
         Activităţile de selecţie şi finalizare a dosarelor de candidat se vor desfăşura în condiţiile păstrării distanţei sociale şi aplicării tuturor măsurilor de protecţie împotriva contaminării cu SARS CoV-2.
Top