• Dispoziție nr. DGMRU 8 / 2020 pentru aprobarea "I.M.-3/71, norme privind organizarea și desfășurarea admiterii la cursul de formare a ofițerilor, respectiv a subofițerilor în activitate, în anul de învățământ 2020-2021"
  • Dispoziție nr. DGMRU 1 / 2020 pentru aprobarea probelor de concurs și a graficului-cadru privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de studii universitare militare, în anul universitar 2020-2021
  • Dispoziție nr. DGMRU 20 / 2019 pentru aprobarea graficului-cadru, calendarului admiterii și probelor de concurs pentru organizarea și desfășurarea admiterii în școlile militare de maiștri militari și subofițeri, în anul de învățământ 2020-2021
  • Dispoziție nr. DGMRU 19 / 2019 pentru aprobarea "I.M.3/69, Metodologia-cadru privind înscrierea candidaților, organizarea și desfășurarea admiterii în colegiile naționale militare"
Top