În perioada 11-14.09.2019, o delegatie a DGMRU condusă de şeful Direcţiei, domnul general-maior Liviu-Marilen Lungulescu, a efectuat o vizită de documentare privind sistemul militar de învăţământ din Norvegia.
Pe parcursul vizitei, atât reprezentanţii României cât şi partenerii norvegieni au prezentat sistemele educaţionale militare proprii. Unul din principalele obiective ale vizitei a fost acela de a cunoaşte concret modul în care Ministerul Apărării din Norvegia (MOD NOR) a iniţiat, planificat şi implementat cu succes un proces amplu de reformă al sistemului educaţional militar propriu, monitorizat permanent - temă de maxim interes pentru modul în care aceste procese pot constitui un model de urmat şi pentru aplicarea unui proces similar, la sistemul militar educaţional (SEM) din România.
Un aspect deosebit de relevant pentru dezvoltarea de perspectivă a sistemului îl constituie faptul că începând cu anul 2018-2019 în MOD NOR a fost implementat un nou sistem de educare şi instruire, concentrat pe instruirea de tip Joint şi axat pe cerinţele operaţionale ale categoriilor de forţe.
Pe de altă parte, pe timpul expunerii SEM din România, un interes deosebit l-a suscitat prezentarea colegiilor naţionale militare, fapt considerat cu totul deosebit, din perspectiva dezvoltărilor recente din acest domeniu şi a prestigiului de care se bucură aceste instituţii în ţara noastră.
De asemenea, partea norvegiană şi-a exprimat interesul pentru dezvoltarea cooperării în domeniul programelor ERASMUS / ERASMUS+, în mod special cu Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”.
Întreaga activitate s-a desfăşurat într-un cadru destins, partenerii asigurând pe timpul vizitei de la Şcoala de Ofiţeri Heistadmoen şi interacţiunea directă ad-hoc a membrilor delegaţiei române cu studenţii aflaţi la instruire în acel moment.
Toate concluziile şi lecţiile învăţate relevante vor fi detaliate pe parcursul vizitei din anul 2020, pe care partenerii norvegieni o vor efectua în ţara noastră, la invitaţia şefului Direcţiei generale management resurse umane.
Top