Generalul EREMIA GRIGORESCU

 

Unul dintre eroii victoriei Armatei României de la Mărășești a fost generalul Eremia Grigorescu. S-a născut la 28 noiembrie 1863, în localitatea Târgu Bujor, a absolvit Şcoala de Ofiţeri de Infanterie şi Cavalerie în anul 1882 la Bucureşti, apoi în anul 1886 a absolvit Şcoala Specială de Artilerie şi Geniu, în anul 1886. În perioada 1887-1889 a urmat un stagiu de perfecţionare în arma artilerie şi în probleme de administraţie militară pe lângă Ministerul de Război Francez, concomitent absolvind Facultatea de Matematică de la Sorbona.

A îndeplinit mai multe funcţii militare, iar după ce a devenit comandantul Brigăzii 3 Artilerie. în anul 1911. de la 6 aprilie 1913 până la 18 februarie 1914 a exercitat funcţia de Director superior al Direcţiei personalului din Ministerul de Război, ulterior revenind la comanda Brigăzii 3 Artilerie, până la 1 noiembrie 1915, când a fost numit la comanda Diviziei 14 Infanterie.

Artilerist şi matematician eminent, ofiţer de o desăvârşită probitate morală, a făcut parte din diferite comisii însărcinate cu achiziţionarea de material şi armament necesare armatei române (explozibil de la uzinele germane “Troisdorf” şi “Durer”, arma de infanterie cu repetiţie Manlicher, model 1893, obuzierul şi tunul de câmp „Krupp”, model 1904), fiind trimis în Germania, Anglia, Rusia, ca observator la marile manevre sau în vizită la diferite unităţi militare.

Cu puţin timp înainte de decretarea mobilizării, în 1916, i s-a încredinţat comanda Diviziei 15 Infanterie, pe care a condus-o în luptele din sudul Dobrogei. Transferat împreună cu marea unitate pe frontul din Moldova în septembrie 2016, a participat la prima bătălie de la Oituz în octombrie 2016. Opunându-se forţelor inamice care declanşaseră ofensiva în trecătoare, Grupul „Oituz”- constituit din diviziile 15 infanterie şi 2 cavalerie – a stăvilit înaintarea acestora şi, printr-o serie de contraatacuri violente, le-a respins peste frontiera existentă la vremea respectivă. Cu acest prilej, generalul Eremia Grigorescu a lansat lozinca “Pe aici nu se trece”, iar marea unitate şi-a câştigat denumirea de „Divizia de fier”. Până în vara anului 1917, se impusese deja ca “o figură mare şi interesantă a războiului nostru. Era întruchiparea tipului clasic al soldatului de rasă - aşa cum arăta Constantin Kiriţescu - mândru ca un muschetar, viteaz ca un cavaler medieval. Pe lângă acestea, o solidă educaţie militară şi tehnică, un ochi sigur şi o energie de fier. Optimismul său robust îşi găsea expresiunea în formele romantice, ce deveneau populare, impresionau corpul ofiţeresc şi masele soldăţimei şi le ridica moralul. Deviza lui <<Pe aici nu se trece>> devenise celebră. Cu faima ei trecuse generalul de pe frontul Oituzului pe acela al Mărăşeştilor. Domina cele mai grele situaţii printr-o neturburată încredere în sine”.

În timpul bătăliei de la Mărăşeşti din iulie – august 1917 generalul Eremia Grigorescu a fost numit comandant al Armatei 1, pe care a condus-o la victoria ce avea să-l consacre definitiv în galeria marilor conducători de oşti din istoria militară. Marile unităţi din subordinea sa – constituite în dispozitivul defensiv din poarta Focşanilor, bazat pe principiul apărării active – au oprit ofensiva Grupului de armate al feldmareşalului August von Mackensen, silindu-l prin contraatacuri viguroase să bată în retragere.

Referindu-se la calităţile de comandant ale generalului Eremia Grigorescu, mareşalul Alexandru Averescu îl considera un adevărat “general de câmp”, iar mareşalul Constantin Prezan aprecia că acesta “a infiltrat ofiţerilor şi trupei […] o desăvârşită încredere în victorie, punându-i astfel în măsură de a susţine dese şi impetuoase atacuri şi contraatacuri cu rezultate strălucite, contra unui inamic mult superior ca număr”.

Între 24 octombrie și 29 noiembrie 1918 a fost ministru de Război în guvernul condus de generalul Constantin Coandă. În scurta perioadă cât a fost ministru s-a preocupat pentru punerea în aplicare a planurilor de mobilizare a întregii armate române.

Peste puţin timp, la 21 iulie 1919, generalul Eremia Grigorescu a încetat din viaţă, în urma unei scurte suferinţe. A doua zi, Nicolae Iorga scria: “Generalul care coboară în mormânt după ce aşa frumos l-a luminat o aşa de curată glorie, a însemnat pentru poporul nostru mult încercat, reazămul pe care nimic nu l-a putut zdrobi. Generalul Eremia Grigorescu a contribuit esenţial la izbânda de la Mărăşeşti prin acea însuşire  fericită între cele fericite, care siguranţa de sine, încrederea absolută în succes, farmecul acestei calităţi de voinţă ce îl exercită asupra tuturor celor care stau sub ordinele unui asemenea om, sugestionaţi de cuvântul, de gestul, dar mai ales de neclintita lui hotărâre”.

O personalitate de excepţie, o carieră militară glorioasă.

Generalul a fost decorat de-a lungul carierei cu Ordinul “Mihai Viteazul”, clasele a III-a şi a II-a, ordinele “Sf. Gheorghe” şi “Sf. Ana” (Rusia), “Legiunea de onoare” (Franţa) și “Companion of the Bath” (Marea Britanie).

Top