Ziua resurselor umane 09.10.2017


         Ziua de 9 octombrie, consfinţită prin Ordinul ministrului Apărării nr. M. 32 din 23 februarie 2006, a fost introdusă în galeria tradiţiilor de cinstire a armelor şi specialităţilor militare, ca Ziua Resurselor Umane.

Actul de naştere a structurii centrale de personal a fost semnat când domnitorul Alexandru Ioan Cuza a promulgat, în anul 1862, Înaltul Decret prin care Ministerul de Război, rezultat în urma unificării politico-administrative, era organizat pe două direcţii: I Direcţie Personal şi Operaţii Militare şi a II-a Direcţie Administraţie Generală.

Principalele atribuţii ale Direcţiei Personal şi Operaţii Militare erau dislocarea şi disciplina trupelor, marşurile şi manevrele, organizarea taberelor de instrucţie, recrutarea – stabilirea contingentelor, chemarea recruţilor şi eliberarea documentelor de lăsare la vatră etc., organizarea oştirii, a efectivelor şi a lucrărilor statistice, evidenţa personalului armatei şi a personalului administrativ, studierea şi modificarea regulamentelor militare, publicarea decretelor domneşti, angajările/reangajările în armată (în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, serviciul militar a devenit obligatoriu).

Direcţia Personal şi Operaţii Militare elabora ordine ale ministrului de Război, atât pentru organizarea procesului de recrutare şi selecţie pentru şcolile militare, cât şi pentru învăţământul militar, prin întocmirea tematicii concursurilor de admitere şi metodologiilor de desfăşurare a acestora.

Structura examenului de admitere în Şcoala Militară de Ofiţeri demonstrează complexitatea şi gradul de erudiţie al celor care aspirau la o carieră de ofiţer în armată. Astfel, examenul era constituit din două probe: scris şi oral. Cerinţele scrise cuprindeau: dicte român (dictare); teme franceze asupra părţilor elementare; teme germane; desen liniar, părţile figurii omului într-un fel corect după modele date; caligrafia, scrisoare corentă, ordinară, dreaptă şi plecată. Examenul oral cuprindea opt etape multidisciplinare: cursul religios, catehism elementar, limba română, limba franceză, limba germană, aritmetica, istoria Principatelor, geografia.

Dezvoltarea diferitelor componente ale administraţiei militare centrale şi apariţia, în timp, a unei noi arme şi specializări militare au făcut ca, de-a lungul existenţei sale, actuala Direcţie Management Resurse Umane să parcurgă un proces continuu de schimbări de structură şi denumire.

Până în prezent, structura centrală de personal a Armatei a funcţionat fără întrerupere, sub diferite denumiri, care gravitează în jurul noţiunii de personal: Direcţia Personal şi Operaţii Militare, Direcţia Serviciului de Stat Major şi a Infanteriei, Direcţia Infanteriei, Cavaleriei şi Personalului, Direcţia Generală a Personalului, Direcţia Cadrelor Armatei, Direcţia Cadre şi Învăţământ.

După cel de-al Doilea Război Mondial, indiferent de denumire, compartimentele de bază ale structurii centrale de personal şi-au păstrat nucleele de competenţe, reuşind să funcţioneze eficient, pentru a asigura armatei necesarul de resurse umane.

Anul 1997 a reprezentat un punct de inflexiune în dinamica resurselor umane, când, în contextul modernizării armatei, sfera de competenţe a direcţiei a fost diversificată, prin alăturarea domeniului învăţământului militar, celui al managementului personalului şi primind denumirea de Direcţia Management Resurse Umane.

În această etapă, de implementare a structurilor militare suple, flexibile şi eficiente, compatibile cu cele similare din cadrul Alianţei Nord-Atlantice, Direcţia Management Resurse Umane are obiective de mare importanţă care privesc gestionarea eficientă a resurselor umane, evoluţia în carieră în raport cu valoarea şi potenţialul de dezvoltare ale fiecărei persoane, pregătirea pe parcursul carierei, modernizarea învăţământului militar, îmbunătăţirea climatului de muncă şi a relaţiilor interumane, evaluarea şi menţinerea unui moral bun al militarilor care participă la misiuni în afara teritoriului statului român, precum şi motivarea personalului pentru asigurarea stabilităţii profesionale şi creşterea performanţelor.

Ziua de 14 octombrie 2017 reprezintă momentul în care ia fiinţă Direcţia Generală Management Resurse Umane, prin extinderea atribuţiilor în domeniul educaţiei militare. Printre obiectivele direcţiei generale se regăsesc: elaborarea strategiilor, politicilor şi reglementărilor în domeniul managementului resurselor umane şi al carierei individuale şi, respectiv, al educaţiei militare, alături de cele legate de asigurarea evidenţei unitare a personalului, evaluării psihologice şi lingvistice a acestuia. Acestora li se adaugă coordonarea implementării strategiilor, politicilor şi reglementărilor în domeniul educaţiei militare.

În actualul context, retenţia dificilă a personalului în Armată, recrutarea anevoioasă şi scăderea motivaţiei pentru cariera militară reprezintă tot atâtea provocări pentru Direcţia Generală Management Resurse Umane. Acestor noi provocări li se răspunde prin: intensificarea activităţilor de promovare a profesiei militare folosind cu predilecţie mediul on-line şi campanii anuale integrate, relaxarea echilibrată a cadrului normativ actual, creşterea predictibilităţii şi transparenţei în privinţa evoluţiei individuale în carieră şi, respectiv, optimizarea  subsistemului metodologic al managementului acesteia, corelat cu planificarea mai riguroasă a asigurării cu resurse umane.

Personalul armatei se află în centrul eforturilor de implementare în Armata României a măsurilor de adaptare strategică a NATO. Prin acestea se va dezvolta o abordare multinaţională în domeniul resurselor umane, sincronizată cu acţiunile de operaţionalizare şi funcţionare pe teritoriul statului român a structurilor aliate de comandă-control (Comandamentul Diviziei Multinaţionale pentru Sud-Estul Europei - MND SE HQ şi Unitatea de integrare a forţelor NATO – NFIU).

De asemenea, asigurarea personalului necesar armatei, la standardele de calitate cerute, este posibilă prin abordarea integrată în domeniul resurselor umane. Această abordare are ca efect optimizarea sistemului de management al resurselor de apărare şi contribuie decisiv la succesul misiunilor încredinţate Ministerului Apărării Naţionale.

 

Top