Numele şi prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001 

Colonel Constantin IARU 
Telefon: 021/319 58 58 interior 2939
E-mail: dmru@mapn.ro


Formular pentru solicitare în baza legii 544/2001(.doc)

Modalităţi  de contestare a deciziei instiţutiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public
- Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (1) 
(.doc)
- Formular-tip pentru reclamaţie administrativă (2) (.doc)


- Pentru solicitările în format electronic accesaţi această pagină
- Pentru descărcarea unui model de petiţie accesaţi această pagină.


Răspunsurile furnizate petiționarilor vor avea în vedere prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE pentru prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal (Regulamentul general de protecție a datelor).

 
 
Top