Centrul Național Militar de Testare Limbi Străine

 
Istoric
Centrul național militar de testare limbi străine (CNMTLS)  este structura unică responsabilă din cadrul Ministerului Apărării Naţionale care are misiunea de a evalua nivelul competenţei lingvistice a personalului, în scopul stabilirii profilului lingvistic standardizat (PLS), conform standardelor agreate la nivelul NATO. 
CNMTLS a fost înființat în conformitate cu Directivele SHAPE/ NATO, emise în 2004, respectiv 2006 în care se face referire la  „Declaraţia de politici privind asigurarea aptitudinilor lingvistice şi profesionale” şi „Testarea lingvistică”. Conform acestor directive,  statelor membre NATO li se recomandă ca evaluarea competenţei lingvistice a personalului ce urmează să încadreze posturi în comandamente NATO să fie efectuată „într-un centru de testare recunoscut pe plan naţional”, iar activitatea de evaluare să se desfăşoare în conformitate cu prevederile descriptorilor din Acordul de standardizare NATO 6001.
Acordul de standardizare NATO 6001, „Nivelurile de competenţă lingvistică” (STANAG 6001), prevede ca evaluarea cunoştinţelor de limbi străine să fie efectuată în sistem unitar, prin raportare la criterii unice, în vederea îndeplinirii cerinţelor posturilor din mediul internaţional alocate statelor membre.
Ca urmare a acestui fapt, în baza art. 15 din Legea nr. 346/ 2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale şi aprobării ministrului apărării naţionale nr. B/S 127 din 04.02.2008 ia fiinţă Centrul naţional militar de testare limbi străine (CNMTLS).
Acesta funcţionează în subordinea Direcției generale management resurse umane, conform statului de organizare, în vederea îndeplinirii misiunii, a responsabilităţilor şi atribuţiilor specifice.
Activitatea CNMTLS este monitorizată și de structurile abilitate ale NATO, personalul Centrului fiind pregătit şi certificat în cadrul acestor structuri. Certificatele de competenţă lingvistică emise de Centru au o valabilitate de 4 ani şi sunt recunoscute în Ministerul Apărării Naţionale şi comandamentele Alianţei Nord-Atlantice.
Modelul unui astfel de document este prezentat în anexa nr. 8 la “Normele privind evaluarea competenţei lingvistice în Ministerul Apărării Naţionale”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.21 din 05.02.2010.


Sesiuni de evaluare
Sesiunile de evaluare ordinare se desfăşoară bianual, au o durată de şase săptămâni pentru limba engleză, respectiv două săptămâni pentru alte limbi străine – cf. M 21/05.02.2010 art.17 pct. (2).
Pentru anul 2019, perioadele și condițiile de desfășurare a sesiunilor de evaluare a competenței lingvistice, conform STANAG 6001, sunt următoarele:
 1. Evaluarea conform STANAG 6001 se va face doar pentru limbile engleză, franceză şi germană.
 2. Perioadele alocate sesiunilor de evaluare pentru 2018 sunt:
  • sesiunea ordinară martie-aprilie:
   • 04.03-12.04.2019 (engleză);
   • 15-26.04.2019 (franceză, germană);
  • sesiunea ordinară octombrie-noiembrie:
   • 01-11.10.2019 (franceză, germană);
   • 14.10-22.11.2019 (engleză);
 3. Termenele până la care structurile de resurse umane, în urma rapoartelor personale ale potențialilor candidați, stabilesc participanţii la sesiunile de evaluare pentru limba engleză sunt:
  • sesiunea ordinară martie-aprilie: 04.12.2018;
  • sesiunea ordinară octombrie-noiembrie: 15.07.2019.
 4. Administrarea testului de plasament la limba engleză va începe la:
  • 24.12.2018 pentru sesiunea ordinară martie-aprilie;
  • 05.08.2019 pentru sesiunea ordinară octombrie-noiembrie;
 5. Tabelele cu participanţii stabiliţi la evaluare pentru limbile franceză şi germană, precum şi situaţia participării şi rezultatele obţinute la testul de plasament, pentru limba engleză trebuie înaintate către CNMTLS astfel:
  • sesiunea ordinară martie-aprilie:
   • 01.02.2019 (engleză);
   • 15.03.2019 (franceză, germană);
  • sesiunea ordinară octombrie-noiembrie:
   • 02.09.2019 (franceză, germană);
   • 13.09.2019 (engleză).
 6. Tabelele cu participanţii la sesiuni vor fi întocmite în conformitate cu anexa nr. 5 din  M.21/2010 şi cu celelalte modele stabilite la ultima convocare a CNMTLS.
 7. Personalul care nu participă la testul de plasament sau obţine un procentaj mai mic de 60% nu are dreptul de a continua evaluarea conform STANAG 6001 (Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.21/2010, art. 13, alin. 2). 
 8. Înaintarea cu întârziere a tabelelor cu participanţii la sesiuni faţă de termenele menţionate la punctul 5 atrage după sine neplanificarea personalului în sesiunea respectivă (Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.21/2010, art. 19, alin 2). 
 9. Termenul limită pentru centralizarea datelor şi înaintarea către CNMTLS a tabelelor cu personalul considerat retras, a prezenței personalului la evaluarea deprinderii Vorbit și rezultatele obținute la această deprindere:
  • sesiunea ordinară martie-aprilie: 10.05.2019;
  • sesiunea ordinară octombrie-noiembrie: 06.12.2019.
 10. În tabele se vor specifica şi documentele care stau la baza motivării absenţei respectivului personal. Documentele transmise după această dată nu vor mai fi luate în considerare.
 11. Restul personalului care nu participă la evaluare, în oricare din etape, va fi considerat absent şi va putea participa la o nouă sesiune de evaluare după o perioadă minimă de un an (Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.21/2010, art. 34, alin. 2).
Acte normative

În ajutorul celor ce se pregătesc pentru testarea STANAG:

Top