Petitii si solicitari

Observaţii
Potrivit art. 7 din Ordonanta nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobat cu modificari si completari prin Legea nr. 233/2002, petitiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petitionarului nu se iau în considerare si se claseaza.

Top