Direcția generală
management resurse umane 
 
Direcția generală management resurse umane este:
  • organizată și funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 346/2006, republicată, privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, ale Hotărârii Guvernului nr. S-672/2017 pentru aprobarea organigramei structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale și a numărului total de posturi aferente acestora și ale Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.S. 119/2017 pentru stabilirea numărului de posturi aferente structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale și pentru instituirea unor măsuri organizatorice;
  • structura centrală a Ministerului Apărării Naționale care elaborează și monitorizează aplicarea strategiilor, politicilor și reglementărilor în domeniile managementului resurselor umane, carierei individuale profesionalizate și educației militare și asigură evidența unitară a personalului Ministerului Apărării Naționale.
 
Structuri subordonate Direcției generale management resurse umane: 
 

Direcția generală management resurse umane își exercită competențele în următoarele domenii:

  • strategii, politici și reglementări în domeniul managementului resurselor umane și al carierei individuale și monitorizarea implementării acestora;
  • strategii, politici și reglementări în domeniul educației militare, asigură coordonarea și monitorizarea implementării acestora;
  • cooperarea internațională în domeniul educației militare;
  • evidența unitară a personalului, organizarea, coordonarea și controlul activității de inspecție a muncii în privința raporturilor de muncă și de serviciu la nivelul Ministerului Apărării Naționale, cu excepția efectivelor Direcției generale de informații a apărării, precum și executarea lucrărilor specifice necesare exercitării competențelor ministrului apărării naționale în domeniul resurselor umane;
  • politici și reglementări privind asistența psihologică în Ministerul Apărării Naționale, cu excepția Direcției generale de informații a apărării, asigură evaluarea psihologică a personalului din structurile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale și realizează investigații sociologice;
  • evaluarea compentențelor lingvistice ale personalului armatei.

 


 

 

Noutăţi

Cercetare sociologică privind atitudinile şi opiniile personalului armatei referitoare la vaccinarea împotriva COVID-19

<citeşte mai departe...>

Planul de şcolarizare al Ministerului Apărării Naţionale penru anul universitar/şcolar/de instruire 2021-2022
<citeşte mai departe...>

Concurs de admitere la Cursul de formare a subofiţerilor în activitate, specialitatea militară "Sanitar", pentru care s-a suplimentat numărul de locuri, în anul de instruire 2020-2021
<citeşte mai departe...>

Cercetare sociologică privind identificarea efectelor
produse pe plan profesional asupra personalului Armatei României în urma implementării măsurilor specifice combaterii pandemiei SARS-CoV-2
<citeşte mai departe...>

Graficul privind transferul elevilor în
Colegiile Naţionale Militare,
pentru completarea locurilor
rămase libere la clasa a IX-a
<citeşte mai departe...>

Locuri disponibile pentru transferul elevilor în colegiile naționale militare din unitățile de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației și Cercetării

<citeşte mai departe...>

Metodologia privind transferul elevilor în colegiile naționale militare din unitățile de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației și Cercetării
<citește mai departe...>

Admiterea în școlile militare de maiștri militari și subofițeri 2020 - 2021
<citește mai departe...>

Admiterea în învăţământul superior militar 2020 - 2021
<citește mai departe...>

Planul de școlarizare 2020 - 2021 - studii universitare de licență
<citește mai departe...>

Înscrierea și admiterea în colegiile naționale militare în anul școlar 2020-2021
<citește mai departe...>


Prelungirea perioadei de înscriere
<citește mai departe...>

Modificări privind selecția candidaților și admiterea în colegiile militare naționale în anul de învățământ 2020-2021
<citește mai departe...>

A fost prelungită perioada de înscriere la distanță (prin e-mail și/sau telefonic) a candidaților pentru cursurile de formare a ofițerilor și subofițerilor în activitate, precum și pentru programele de formare profesională inițială a soldaților/gradaților profesioniști
<citește mai departe...>


Rezultatul examenului de promovare a personalului civil contractual în gradul imediat superior, din cadrul CNMPSC
<citește mai departe...>


Posturi SGP 2020
<citește mai departe...>

Modificarea Planului de școlarizare în instituțiile/unitățile de învățământ militar și în structurile de formare profesională inițială și continuă pentru anul universitar/școlar 2020-2021
<citește mai departe...>


Anunțuri încadrare fără concurs pentru personal medical
<
site-ul MApN...>

Anunț privind organizarea unui examen de promovare în grad imediat superior pentru personalul civil contractual din cadrul Centrului național militar de psihologie și sănătate comportamentală
<citește mai departe...>


Dispoziție pentru aprobarea "I.M.-3/71, norme privind organizarea și desfășurarea admiterii la cursul de formare a ofițerilor, respectiv a subofițerilor în activitate, în anul de învățământ 2020-2021"
<citește mai departe...>

Precizări privind eliberarea adeverințelor în Direcția generală management resurse umane
<citește mai departe...>

Modificările aduse Legii 80 din 1995 până la 31 decembrie 2019
<citește mai departe...>

Planul de școlarizare pentru anul universitar / școlar 2020-2021
<citește mai departe...>

Dispoziții privind admiterea la instituții de învățământ militare
<citește mai departe...>

Top