Direcția generală
management resurse umane 
 
Direcția generală management resurse umane este:
  • organizată și funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 346/2006, republicată, privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, ale Hotărârii Guvernului nr. S-672/2017 pentru aprobarea organigramei structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale și a numărului total de posturi aferente acestora și ale Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.S. 119/2017 pentru stabilirea numărului de posturi aferente structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale și pentru instituirea unor măsuri organizatorice;
  • structura centrală a Ministerului Apărării Naționale care elaborează și monitorizează aplicarea strategiilor, politicilor și reglementărilor în domeniile managementului resurselor umane, carierei individuale profesionalizate și educației militare și asigură evidența unitară a personalului Ministerului Apărării Naționale.
 
Structuri subordonate Direcției generale management resurse umane: 
 

Direcția generală management resurse umane își exercită competențele în următoarele domenii:

  • strategii, politici și reglementări în domeniul managementului resurselor umane și al carierei individuale și monitorizarea implementării acestora;
  • strategii, politici și reglementări în domeniul educației militare, asigură coordonarea și monitorizarea implementării acestora;
  • cooperarea internațională în domeniul educației militare;
  • evidența unitară a personalului, organizarea, coordonarea și controlul activității de inspecție a muncii în privința raporturilor de muncă și de serviciu la nivelul Ministerului Apărării Naționale, cu excepția efectivelor Direcției generale de informații a apărării, precum și executarea lucrărilor specifice necesare exercitării competențelor ministrului apărării naționale în domeniul resurselor umane;
  • politici și reglementări privind asistența psihologică în Ministerul Apărării Naționale, cu excepția Direcției generale de informații a apărării, asigură evaluarea psihologică a personalului din structurile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale și realizează investigații sociologice;
  • evaluarea compentențelor lingvistice ale personalului armatei.

 


 

 

Noutăţi
 
​R E P U B L I C A R E    L O C U R I
disponibile în colegiile naţionale militare pentru transferul elevilor din unităţile de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei iulie 2021

L O C U R I
disponibile în colegiile naţionale militare pentru transferul elevilor din unităţile de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei iulie 2021
<citeşte mai departe...>

D I S P O Z I Ţ I E
pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii la Cursul de formare a ofiţerilor în activitate, specialitatea militară "Construcţii", în anul de instruire  2021-2022
<citeşte mai departe...>


G R A F I C U L
privind transferul elevilor în Colegiile Naţionale Militare din unităţile de învăţământ liceal din reţeaua Ministerului Educaţiei în anul şcolar 2021-2022
<citeşte mai departe...>

D I S P O Z I Ţ I E
pentru aprobarea "I.M.-3/71, norme privind organizarea și desfășurarea admiterii la cursul de formare a ofițerilor, respectiv a subofițerilor în activitate, în anul de învățământ/instruire  2021-2022"
<citeşte mai departe...>

Cercetarea sociologică privind obiceiurile de consum media în armată

<citeşte mai departe...>

Condiţii, criterii şi proceduri de recrutare şi selecţie
<citeşte mai departe...>

Planul de şcolarizare al Ministerului Apărării Naţionale pentru anul universitar/şcolar/de instruire 2021-2022
<citeşte mai departe...>

Concurs de admitere la Cursul de formare a subofiţerilor în activitate, specialitatea militară "Sanitar", pentru care s-a suplimentat numărul de locuri, în anul de instruire 2020-2021
<citeşte mai departe...>


Admiterea în școlile militare de maiștri militari și subofițeri 2020 - 2021
<citește mai departe...>

Admiterea în învăţământul superior militar 2020 - 2021
<citește mai departe...>

Planul de școlarizare 2020 - 2021 - studii universitare de licență
<citește mai departe...>

Înscrierea și admiterea în colegiile naționale militare în anul școlar 2020-2021
<citește mai departe...>


Modificarea Planului de școlarizare în instituțiile/unitățile de învățământ militar și în structurile de formare profesională inițială și continuă pentru anul universitar/școlar 2020-2021
<citește mai departe...>


Dispoziție pentru aprobarea "I.M.-3/71, norme privind organizarea și desfășurarea admiterii la cursul de formare a ofițerilor, respectiv a subofițerilor în activitate, în anul de învățământ 2020-2021"
<citește mai departe...>

Precizări privind eliberarea adeverințelor în Direcția generală management resurse umane
<citește mai departe...>


 
Top