Anunț publicat în data de 21.06.2017
Rezultatele la proba de interviu a concursului pentru încadrarea a trei posturi de personal civil contractual


Anunț publicat în data de 19.06.2017
Rezultatul selecției dosarelor de concurs cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a trei posturi de personal civil contractualAnunț publicat în data de 12.06.2017
Rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea a trei posturi de personal civil contractualAnunț publicat in data de 18.05.2017

Direcția management resurse umane, cu sediul în București, strada Drumul Taberei nr.7-9, sector 6, organizează concurs de ocupare a unor posturi vacante de personal civil contractual.Anunț publicat în data de 12.05.2017

Cu rezultatul final al concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier grad profesional principal, din Compartimentul învățământ preuniversitar, din Direcția management resurse umane.Anunț publicat în data de 10.05.2017

Rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea postului vacant de Consilier gr.IA în Biroul învățământ superior din Secția învățământ militar la Serviciul strategii, politici și reglementări în domeniul managementului educației militare al Direcției management resurse umane.


Anunț publicat în data de 10.05.2017

Cu rezultatul probei interviului la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier grad profesional principal, din Compartimentul învățământ preuniversitar, din Direcția management resurse umane. 
 
Anunț publicat în data de 08.05.2017

Referitor la soluționarea contestației depuse cu privire la proba scrisă a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier grad profesional principal, din Compartimentul învățământ preuniversitar al Direcției management resurse umane.Anunț publicat în data de 05.04.2017

Rezultatul probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului de Consilier gr.IA în Biroul învățământ superior din secția învățământ militar la Serviciul strategii, politici și reglementări în domeniul managementului educației militare al Direcției management resurse umane.Anunț publicat în data de 04.05.2017

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier grad profesional principal din Compartimentul învățământ preuniversitar din Direcția managenet resurse umane.
Anunț publicat în data de 28.04.2017

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului de Consilier gr.IA în Biroul învățământ superior din Secția învățământ militar la Serviciul strategii, poilitici și reglementări în domeniul managementului educației militare al Direcției management resurse umane.Anunț publicat la data de 26.04.2017

cu rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier grad profesional principal, din Compartimentul învățământ preuniversitar, din Direcția management resurse umane.
Anunț publicat la data de 21.04.2017

Rezultatul selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului de Consilier gr.IA în Biroul învățământ superior din secția învățământ militar la Serviciul strategii, politici și reglementări în domeniul managementului educației militare al Direcției management resurse umane


Anunț publicat la data de 03.04.2017
Direcția management resurse umane organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier grad profesional principal, din Compartimentul învățământ preuniversitar.Anunț publicat la data de 03.04.2017
Direcția management resurse umane organizează concurs de ocupare a unui post vacant de personal civil contractual.Anunț publicat la data de 20.03.2017

privind ocuparea prin transfer, la cerere, a unei funcții publice de execuție de consilier juridic grad profesional principal, în cadrul biroului asistență juridică, acte normative specifice și avize din secția asistență juridică, expertiză documente și relații cu publicul la Direcția management resurse umane.
 
Top