​Dispoziții DMRU - 2017

DMRU24/2017 - Pentru modificarea prevederilor de la Litera “A”a anexei nr.2 din I.M.-3/63, norme privind organizarea și desfășurarea admiterii la cursul de formare pe filieră indirectă a ofițerilor și subofițerilor în activitate, în anul de învățământ 2017-2018 aprobată prin dispoziția DMRU 8/2017.


DMRU23/2017 - Dispoziție pentru organizarea și desfașurarea concursului de admitere la cursul de formare a subofițerilor în activitate pe filiera indirectă la Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene "TRAIAN VUIA" în anul de învățamânt 2017 - 2018.

DMRU20/2017 - Dispoziție pentru modificarea literei "B" a anexei la dispoziția șefului DMRU, nr. DMRU5/2015 pentru aprobarea domeniilor de studii și specializărilor corespunzătoare armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează admitere la cursul de formare a ofițerilor și subofițerilor în activitate pe filiera indirectă, în anul de învățământ 2017-2018.

DMRU19/2017 - Dispoziție pentru modificarea anexei la dispoziția șefului DMRU, DMRU13/2017 pentru stabilirea provenienței candidaților la cursul de formare a subofițerilor în activitatea pe filieră directă, în anul de învățământ 2017-2018

DMRU15/2017 - Dispoziție pentru organizarea și desfășurarea concursului de formare a subofițerilor în activitate pe filiera indirectă, în anul de învățământ 2017-2018.

DMRU13/2017 - Dispoziție pentru stabilirea provenienței candidaților la cursul de formare a subofițerilor în activitate pe filiera directă, în anul de învățământ 2017-2018.

DMRU12/2017- Dispoziție pentru modificarea literei "B" a anexei la Dispoziția șefului DMRU, nr. DMRU -5/2017 pentru aprobarea domeniilor de studii și specializărilor corespunzătoare armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează admitere la cursul de formare a ofițerilor și subofițerilor în activitate pe filiera indirectă, în anul de învățământ 2017-2018.

DMRU8/2017 Norme privind organizarea și desfășurarea admiterii la cursul de formare pe filieră indirectă a ofițerilor și subofițerilor în activitate, în anul de învățământ 2017-2018.


DMRU6/2017 Dispoziție privind elaborarea testului de verificare pentru admiterea în colegiile naționale militare.

DMRU5/2017 Dispoziție pentru aprobarea domeniilor de studii și specializărilor corespunzătoare armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează admitere la cursul de formare a ofițerilor și subofițerilor în activitate pe filiera indirectă, în anul de învățământ 2017-2018.

DMRU1/2017 Dispoziție pentru aprobarea probelor de concurs și a graficului-cadru privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de studii universitare militare, în anul universitar 2017-2018.

Dispoziții DMRU - 2016

Dispoziția privind organizarea și desfășurarea admiterii în unitățile de învățământ militar preuniversitar, în anul școlar 2017-2018DMRU1 - 2016 - Dispoziția privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul militar preuniversitar, în anul școlar 2016-2017.


DMRU2 - 2016 - Dispoziția pentru aprobarea probelor de concurs și a graficului – cadru privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul universitar militar, în anul universitar 2016-2017.

DMRU 5 - 2016 - Dispoziție pentru aprobarea domeniilor de studii și a specializărilor corespunzătoare armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează admitere la cursul de formare a ofițerilor și subofițerilor în activitate pe filieră indirectă în anul de învățământ 2016-2017.

DMRU 6 - 2016 - Dispoziție pentru aprobarea I.M. 3/62, norme privind organizarea și desfășurarea admiterii la cursul de formare pe filieră indirectă a ofițerilor și subofițerilor 
în activitate, în anul de învățământ 2016-2017.

DMRU 4 - 2012 - Dispoziție pentru aprobarea standardelor de performanță pentru proba de limbă străină din cadrul admiterii în instituțiile militare de învățământ sau a selecției personalului pentru participarea la cursuri de carieră în țară.
 
Top