​Dispoziții DGMRU - 2018

DGMRU13/2018 - Dispoziție pentru completarea literei "b" a Anexei la "Dispoziția șefului Direcției management resurse umane nr. DMRU5/2017 pentru  aprobarea domeniilor de studii și specializărilor corespunzătoare armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează admitere la Cursul de formare a ofițerilor și subofițerilor în activitate pe filiera indirectă, în anul de învățământ 2017-2018"

DGMRU11/2018 - ​Dispoziție pentru organizarea și desfășurarea concursului de admitere la Cursul de formare a subofițerilor în activitate pe filiera indirectă, la armele și specialitățile militare pentru care sau suplimentat cifrele de școlarizare, în anul de învățământ 2017-2018

DGMRU10/2018 - ​Dispoziție pentru completarea Dispoziției șefului Direcției generale management resurse umane nr. DGMRU 4/ 2018, pentru stabilirea corespondenței dintre armele, serviciile și specialitățile militare pentru care se organizează Curs de formare pe filiera indirectă a ofițerilor și subofițerilor în activitate, în anul universitar/ școlar 2018-2019 și specializările dobândite în urma finalizării studiilor organizate în instituțiile de învățământ acreditate din afara rețelei Ministerului Apărării Naționale

DGMRU8/2018 - Dispoziție pentru aprobarea "I.M.-3/65, Norme privind organizarea și desfășurarea admiterii la Cursul de formare pe filiera indirectă a ofițerilor și subofițerilor în activitate, în anul de învățământ 2018-2019"

DGMRU4/2018 - ​Dispoziție pentru stabilirea corespondenței dintre armele, serviciile și specialitățile militare pentru care se organizează Curs de formare pe filiera indirectă a ofițerilor și subofițerilor în activitate, în anul universitar/ școlar 2018-2019 și specializările dobândite în urma finalizării studiilor organizate în instituțiile de învățământ acreditate din afara rețelei Ministerului Apărării Naționale

DGMRU3/2018 - ​Dispoziție pentru organizarea și desfășurarea concursului de admitere la Cursul de formare a ofițerilor și subofițerilor în activitate pe filiera indirectă, la armele și specialitățile militare pentru care sau suplimentat cifrele de școlarizare, în anul de învățământ 2017-2018

DGMRU2/2018 - Dispoziție pentru aprobarea "I.M.-3/64, Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea admiterii în unitățile de învățământ militar preuniversitar"

DGMRU1/2018 - Dispoziție pentru modificarea și completarea anexei la "Dispoziția șefului Direcției management resurse umane nr. DMRU5/2017 pentru  aprobarea domeniilor de studii și specializărilor corespunzătoare armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează admitere la Cursul de formare a ofițerilor și subofițerilor în activitate pe filiera indirectă, în anul de învățământ 2017-2018"


Dispoziții DMRU - 2017


DGMRU33/2017 - Dispoziție pentru aprobarea probelor de concurs și a graficului-cadru privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de studii universitare militare, în anul universitar 2018-2019

DMRU24/2017 - Pentru modificarea prevederilor de la Litera “A”a anexei nr.2 din I.M.-3/63, norme privind organizarea și desfășurarea admiterii la Cursul de formare pe filieră indirectă a ofițerilor și subofițerilor în activitate, în anul de învățământ 2017-2018 aprobată prin dispoziția DMRU 8/2017

DMRU23/2017 - Dispoziție pentru organizarea și desfașurarea concursului de admitere la Cursul de formare a subofițerilor în activitate pe filiera indirectă la Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene "TRAIAN VUIA" în anul de învățamânt 2017 - 2018

DMRU20/2017 - Dispoziție pentru modificarea literei "B" a anexei la dispoziția șefului DMRU, nr. DMRU5/2015 pentru aprobarea domeniilor de studii și specializărilor corespunzătoare armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează admitere la Cursul de formare a ofițerilor și subofițerilor în activitate pe filiera indirectă, în anul de învățământ 2017-2018

DMRU19/2017 - Dispoziție pentru modificarea anexei la dispoziția șefului DMRU, DMRU13/2017 pentru stabilirea provenienței candidaților la Cursul de formare a subofițerilor în activitatea pe filieră directă, în anul de învățământ 2017-2018

DMRU15/2017 - Dispoziție pentru organizarea și desfășurarea concursului de formare a subofițerilor în activitate pe filiera indirectă, în anul de învățământ 2017-2018

DMRU13/2017 - Dispoziție pentru stabilirea provenienței candidaților la Cursul de formare a subofițerilor în activitate pe filiera directă, în anul de învățământ 2017-2018

DMRU12/2017 - Dispoziție pentru modificarea literei "B" a anexei la Dispoziția șefului DMRU,
nr.
DMRU5/2017 pentru aprobarea domeniilor de studii și specializărilor corespunzătoare armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează admitere la Cursul de formare a ofițerilor și subofițerilor în activitate pe filiera indirectă, în anul de învățământ 2017-2018

DMRU8/2017 - Norme privind organizarea și desfășurarea admiterii la Cursul de formare pe filieră indirectă a ofițerilor și subofițerilor în activitate, în anul de învățământ 2017-2018

DMRU6/2017 - Dispoziție privind elaborarea testului de verificare pentru admiterea în colegiile naționale militare

DMRU5/2017 - Dispoziție pentru aprobarea domeniilor de studii și specializărilor corespunzătoare armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează admitere la Cursul de formare a ofițerilor și subofițerilor în activitate pe filiera indirectă, în anul de învățământ 2017-2018

DMRU1/2017 - Dispoziție pentru aprobarea probelor de concurs și a graficului-cadru privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de studii universitare militare, în anul universitar 2017-2018

Dispoziții DMRU - 2016


Dispoziția privind organizarea și desfășurarea admiterii în unitățile de învățământ militar preuniversitar, în anul școlar 2017-2018


DMRU1/2016 - Dispoziția privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul militar preuniversitar, în anul școlar 2016-2017

DMRU5/2016 - Dispoziție pentru aprobarea domeniilor de studii și a specializărilor corespunzătoare armelor sau serviciilor și specialităților militare pentru care se organizează admitere la Cursul de formare a ofițerilor și subofițerilor în activitate pe filieră indirectă în anul de învățământ 2016-2017

DMRU6/2016 - Dispoziție pentru aprobarea I.M. 3/62, Norme privind organizarea și desfășurarea admiterii la Cursul de formare pe filieră indirectă a ofițerilor și subofițerilor 
în activitate, în anul de învățământ 2016-2017

DMRU4/2012 - Dispoziție pentru aprobarea standardelor de performanță pentru proba de limbă străină din cadrul admiterii în instituțiile militare de învățământ sau a selecției personalului pentru participarea la cursuri de carieră în țară

DMRU2/2016 - Dispoziția pentru aprobarea probelor de concurs și a graficului – cadru privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul universitar militar, în anul universitar 2016-2017

Dispoziții DMRU - 2015


DMRU4/2015 - Dispoziție pentru aprobarea ”I.M.-3/60, Metodologia cadru privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul universitar militar”


 
Top