În baza prevederilor Legii nr.176/2010 privind intergitatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu modificările şi completările ulterioare, şi a precizărilor ministrului apărării naţionale pentru punerea acesteia în aplicare la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, personalul cu funcţii de conducere şi funcţionarii publici din cadrul Direcţiei generale management resurse umane depun declaraţii de avere şi de interese în termenele prevăzute la art.4.

Astfel, publicăm declaraţiile (avere şi de interese) pentru personalul în cauză din cadrul structurii noastre:
 

 

2017 2018 2019
Top