Centrul Național Militar de Testare Limbi Străine

 

Sesiuni ordinare

      Sesiunile de evaluare ordinare se desfăşoară bianual, au o durată de şase săptămâni pentru limba engleză, respectiv două săptămâni pentru alte limbi străine – cf. M 21/05.02.2010 art.17 pct. (2).
Vă informăm că în anul 2017 perioadele de desfăşurare a sesiunilor de evaluare a competenţei lingvistice, conform STANAG 6001, sunt următoarele:

      Limba engleză
  • sesiunea I – 06.03 – 14.04.2017
  • sesiunea II – 16.10 – 24.11.2017
      Limba franceză şi germană
  • sesiunea I – 17.04 – 28.04.2017
  • sesiunea II – 02.10 – 13.10.2017
  • Nu se mai evaluează limba rusă.
      Sesiunile extraordinare se organizează şi desfăşoară în vederea ocupării unor posturi NATO, selecţiei privind diferite misiuni în teatrele de operaţii sau participării la specializări/cursuri în străinătate, se execută la ordinul şefului Direcţiei management resurse umane (cf. art. 17, pct. (3) din M 21/05.02.2010)
      Structurile centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, prin structurile de resurse umane, sunt responsabile cu identificarea și planificarea personalului prioritar și eligibil să participe la sesiunile de evaluare a competenței lingvistice, respectând termenele prevăzute de reglementările specifice. Pentru anul 2017, termenele stabilite pentru transmiterea la CNMTLS a situației inițiale centralizatoare sunt următoarele:
Sesiunea I/2017:
- 03.02.2017(engleză)
- 17.03.2017 (franceză, germană)

Sesiunea II/2017:
- 15.09.2017 (engleză)
- 01.09.2017 (franceză, germană)


DMRU 13- Dispoziţie pentru modificarea şi completarea ghidului participantului la sesiunile de evaluare a competenţei lingvistice – limba engleză, aprobat prin DMRU10/2010

DMRU 10- Dispoziţia pentru aprobarea ghidului participantului la sesiunile de evaluare a competenţei lingvistice – limba engleză


Ordin Pentru aprobarea normelor privind evaluarea competenţei lingvistice in Ministerului Apărării Naţionale
 

În ajutorul celor ce se pregătesc pentru testarea STANAG:


 
Top