Centrul de investigații sociocomportamentale

Centrul de investigații sociocomportamentale din subordinea Direcției generale management resurse umane desfășoară în perioada septembrie-octombrie 2018 cercetarea sociologică "Valori sociale ale personalului militar". Dacă ați fost inclus în eșantionul cercetării, vă rugăm să completați chestionarul online disponibil aici.

Centrul de investigații sociocomportamentale a fost înființat anul 2014, prin ordin al ministrului apărării naționale, în baza căruia a devenit furnizor de formare profesională continuă pentru psihologii care activează  în cadrul armatei.

Domeniile de activitate ale Centrului sunt reglementate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.105/2014 pentru aprobarea €žInstrucțiunilor privind asistența psihologică în Armata României€ prin prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. 50/2007privind organizarea și desfășurarea investigațiilor sociologice în Armata României.

Prin cele două structuri specializate, Secția Psihologie și Secția Sociologie, Centrul de investigații sociocomportamentale asigură condiții pentru o abordare integrată a comportamentului umane, atât din perspectiva individualității cât și a determinatelor sociale și permite desfășurarea unor activități centrate pe promovarea sănătății mentale și combaterea efectelor negative ale stresului, prin:

  • pregătirea psihologică a personalului și controlul stresului operațional;
  • activități de consiliere și psihoterapie a celor care prezintă comportamente disfuncționale;
  • identificarea timpurie a cazurilor care prezintă vulnerabilități ce predispun la tulburări psihocomportamentale;
  • analiza dinamicii proceselor sociale care au implicații directe asupra capacității operaționale a forțelor și a moralului militarilor care participă la misiuni în teatrele de operații. 

Resurse
 
 
 
 
 

Conferințe
2018

2017

2016

2015
Top