Centrul de investigații sociocomportamentale

 

Centrul de investigații sociocomportamentale a fost înființat anul 2014, prin ordin al ministrului apărării naționale, în baza căruia a devenit furnizor de formare profesională continuă pentru psihologii care activează  în cadrul armatei.

Domeniile de activitate ale Centrului sunt reglementate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.105/2014 pentru aprobarea €žInstrucțiunilor privind asistența psihologică în Armata României€ prin prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. 50/2007privind organizarea și desfășurarea investigațiilor sociologice în Armata României.

Prin cele două structuri specializate, Secția Psihologie și Secția Sociologie, Centrul de investigații sociocomportamentale asigură condiții pentru o abordare integrată a comportamentului umane, atât din perspectiva individualității cât și a determinatelor sociale și permite desfășurarea unor activități centrate pe promovarea sănătății mentale și combaterea efectelor negative ale stresului, prin:

  • pregătirea psihologică a personalului și controlul stresului operațional;
  • activități de consiliere și psihoterapie a celor care prezintă comportamente disfuncționale;
  • identificarea timpurie a cazurilor care prezintă vulnerabilități ce predispun la tulburări psihocomportamentale;
  • analiza dinamicii proceselor sociale care au implicații directe asupra capacității operaționale a forțelor și a moralului militarilor care participă la misiuni în teatrele de operații. 
Documente 2016

1. Intervenția în criză și primul ajutor psihologic.

Documente 2015

1. Ghid pentru prevenția suicidului în Armata României.
2. Manual prentru pregătirea psihologică și controlul stresului operațional.
3. Ordin privind Aprobarea Instrucțiunilor privind Asistența Psihologică în Armata României. 
4. Cunoașterea și sprijinul subordonaților în contextul misiunilor cu grad ridicat de risc. 
5. Ghid de competențe interculturale.

 
Top