Primii trei paşi spre o carieră militară

Armata îţi oferă o profesie, un loc de muncă, o carieră de prestigiu, posibilitatea de a te afirma, de a te perfecţiona, un mediu de lucru competiţional, un trai decent, iar atunci când te vei retrage din serviciul activ, te vom ajuta să începi o nouă profesie, o nouă carieră.

În schimb, de la tine cerem responsabilitate, competenţă, entuziasm, încredere în sine, integritate, adaptabilitate, disciplină, voinţă, loialitate, respect faţă de lege şi reguli, capacitate de a lucra în echipă.

Pasul 1 - Recrutare

Dacă eşti hotărât şi chiar dacă nu eşti hotărât, încă, să urmezi cariera militară, vino la biroul informare-recrutare din judeţul tău (sau din sectorul în care locuieşti, dacă ai domiciliul în Bucureşti).

Primul lucru pe care trebuie să-l faci pentru a lua o decizie bine fundamentată, este să TE INFORMEZI. Pune întrebări ofiţerului sau subofiţerului recrutor, citeşte materialele puse la dispoziţie, află tot ceea ce te interesează despre criteriile de recrutare şi întocmirea dosarului de candidat, despre probele de selecţie şi admitere, unităţile de instrucţie sau instituţiile de învăţământ militar şi despre viaţa în mediul militar.

La rândul său, recrutorul îţi va pune întrebări pentru a vedea dacă îndeplineşti CRITERIILE DE RECRUTARE pentru profesia militară şi pentru ce categorii de personal, anume. Armata recrutează candidaţi pentru profesiile de soldat/gradat profesionist, subofiţer, maistru militar, ofiţer, dar şi pentru a urma cursurile colegiilor militare liceale.

Apoi, recrutorul te va CONSILIA şi ORIENTA spre acel tip de carieră militară (formă de pregătire), cât şi spre acele arme şi specialităţi militare ce corespund cel mai bine aspiraţiilor, intereselor, preferinţelor tale, dar şi pregătirii, vârstei şi aptitudinilor pe care le ai. De aceea este important să discuţi deschis cu recrutorul şi să păstrezi, în continuare, contactul cu acesta. El este consilierul tău în domeniul carierei militare.

Dacă îndeplineşti criteriile generale şi specifice de recrutare şi te hotărăşti să îmbrăţişezi profesia militară, vei primi toate îndrumările de care ai nevoie pentru completarea DOSARULUI DE CANDIDAT, cu documentele necesare. În primul rând, trebuie să efectuezi VIZITA MEDICALĂ. Apoi, trebuie să adaugi, în dosar, copii ale actelor de identitate şi de studii, certificatul de cazier judiciar etc. De asemenea, vei completa câteva documente - tip.

Primul pas spre cariera militară se încheie cu susţinerea unui INTERVIU DE CUNOAŞTERE. Pe parcursul acestuia, recrutorul va verifica, încă o dată, îndeplinirea criteriilor de recrutare, după care veţi purta un dialog ce se va finaliza cu completarea unui chestionar confidenţial şi cu concluziile şi recomandările recrutorului. Fii sincer şi relaxat în timpul acestui dialog, el nu are caracter eliminatoriu. Tot ce mai ai de făcut este să completezi cererea de înscriere pentru instituţia de învăţământ militar aleasă, conform opţiunii tale.

Cât mai curând posibil, recrutorul te va planifica pentru pasul următor - susţinerea probelor de selecţie la centrul zonal de selecţie şi orientare. Între timp, nu ezita să te pregăteşti. Antrenamentele fizice şi exerciţiile de perspicacitate şi de comunicare îţi vor fi de folos.

Succes!

Pasul 2 - Selecţie

În această fază, ne vom convinge, împreună, dacă vei putea face faţă cu succes, perioadei de instrucţie/formare profesională, exigenţelor impuse de exercitarea primei funcţii şi solicitărilor mediului militar, în general. Cu alte cuvinte, vom afla dacă ai potenţialul aptitudinal - motivaţional minim necesar pentru profesia militară.

Pentru aceasta, trebuie să te prezinţi la centrul zonal de selecţie şi orientare de care aparţine judeţul în care domiciliezi, la data la care ai fost planificat şi pe care ţi-a comunicat-o recrutorul. Centrele zonale de selecţie şi orientare funcţionează în localităţile Alba Iulia, Breaza şi Câmpulung Moldovenesc.

Durata selecţiei este de 24 de ore (pentru opţiunile: soldat/gradat profesionist şi elev la colegiul militar liceal), sau de 48 de ore (pentru a deveni ofiţer, maistru militar sau subofiţer).

Selecţia constă în parcurgerea următoarelor probe cu caracter eliminatoriu imediat:

 1. PROBE PSIHOLOGICE:
  • test de inteligenţă care evaluează gândirea logică, raţionamentul, capacitatea de a lucra contra timp, memoria, abilităţile numerice şi vederea în spaţiu, vocabularul etc.;
  • chestionar de personalitate pentru evaluarea posibilităţilor tale de adaptare la condiţiile specifice mediului militar;
  • test situaţional - o probă de grup, teoretică şi practică (pentru ofiţeri şi subofiţeri), care evaluează aptitudinile de lider şi capacitatea de a lucra în echipă.
 2. PROBE FIZICE, care constau în:
  • parcurgerea într-un timp determinat a unui traseu utilitar-aplicativ, care conţine 10 elemente pe un circuit de 90 m lungime, şi care evaluează nivelul de dezvoltare a deprinderilor tale motrice de bază (viteza, îndemânarea, rezistenţa, forţa), gradul de manifestare a calităţilor motrice combinate, dar şi existenţa unor calităţi psihice, cum sunt tenacitatea şi curajul;
  • probă de rezistenţă pe distanţa de 1000 sau 2000 m, în funcţie de categoria de personal pentru care ai optat şi vârstă.
 3. INTERVIU DE EVALUARE FINALĂ, care vizează capacitatea de exprimare, depistarea defectelor de vorbire, motivaţia, etc.

Fiecare probă în parte are caracter eliminatoriu imediat. Rezultatul după fiecare probă este "Admis" sau "Respins".

În funcţie de rezultatele obţinute la probele psihologice şi fizice, candidaţii care nu au atins baremele minime necesare, pot solicita continuarea activităţilor de selecţie specifice altor categorii de personal. Pentru aceasta, candidaţii respectivi sunt CONSILIAŢI şi ORIENTAŢI în funcţie de opţiuni, aptitudini şi oferta profesională existentă.

Candidaţii pentru anumite categorii de personal (cum ar fi piloţi şi scafandri etc.), vor efectua, în plus, o evaluare aptitudinală şi/sau specială(medicală şi/sau psihologică) , dar numai după ce au fost declaraţi "Admis" - la toate cele trei probe enumerate mai sus.

Dacă eşti declarat "Inapt" ori "Respins" la evaluarea medicală şi/sau aptitudinală specială, poţi face o altă opţiune, în condiţiile în care metodologia probelor şi rezultatele obţinute la selecţie permit acest lucru.

Dacă ai optat pentru a deveni soldat/gradat profesionist şi ai fost declarat "Admis" la selecţie, vei fi clasificat şi repartizat pe arme/servicii/specialităţi militare în funcţie de opţiunile proprii, rezultatele obţinute şi numărul de locuri existent.

Dacă ai optat pentru celelalte categorii de personal, atunci urmează şi pasul 3 - admiterea.

Înainte de a te prezenta pentru susţinerea probelor de selecţie, ai grijă să fii bine odihnit şi în perfectă stare de sănătate. Dacă nu te simţi în deplină formă fizică şi psihică, declară acest lucru înainte de începerea selecţiei. Pentru motive bine întemeiate, poţi solicita şefului centrului zonal de selecţie şi orientare, neînceperea/întreruperea probelor de selecţie. Ulterior, nu vor fi admise, în nici o situaţie, cererile de repetare a selecţiei. În cazuri excepţionale, dar numai înainte de a fi susţinut, deja, integral sau parţial, probele de selecţie, poţi solicita biroului informare-recrutare replanificarea la selecţie, pentru motive bine întemeiate (medicale, familiale etc).

Prezentarea la centrul zonal de selecţie şi orientare se face până la ora 18, cu o zi înaintea celei în care ai fost planificat pentru susţinerea probelor de selecţie. Ţi se asigură cazare gratuită, iar masa este contracost. Programul zilnic este riguros planificat şi obligatoriu pentru toţi candidaţii.

Trebuie să ai asupra ta: cartea de identitate sau certificatul de naştere (pentru candidaţii care nu au împlinit 14 ani), în original, materiale de igienă individuală, echipament sportiv, instrumente de scris (pix/stilou cu pastă/cerneală albastră sau neagră), contravaloarea hranei. Pentru detalii, nu ezita să pui întrebări recrutorului care te va anunţa în legătură cu data prezentării la selecţie.

Selecţia pentru profesia militară vizează potenţialul aptitudinal al candidaţilor. Noi căutăm tineri hotărâţi să reuşească. Nu trebuie să fii sportiv de performanţă sau să frecventezi regulat sălile de fitness, dar trebuie să ai o bună formă fizică şi psihică.

Atâta timp cât te pregăteşti puţin înainte de a te prezenta la selecţie, vei fi capabil să atingi uşor standardele minime.

Pentru probele psihologice te poţi antrena parcurgând teste de inteligenţă şi perspicacitate pe care le găseşti în orice librărie. În timpul probelor trebuie să fii calm şi atent. Implică-te în rezolvarea sarcinilor, pe parcursul testului situaţional, fii sincer şi rapid în timpul completării chestionarului de personalitate şi dă dovadă de sinceritate, spontaneitate, convingere şi echilibru atunci când participi la interviul de evaluare finală.

Timpul alocat pregătirii pentru probele sportive depinde de cât de mult sport ai făcut pe timpul orelor de educaţie fizică din şcoală şi de stilul tău de viaţă. Pentru a reuşi la aceste probe trebuie să-ţi dezvolţi forţa, echilibrul, viteza, rezistenţa, îndemânarea şi coordonarea motorie. Un minim de antrenament este nu doar binevenit, dar şi necesar.

Încearcă următoarele exerciţii: deplasare în echilibru, deplasare târâş, săritură peste semne (ca la şotron), săritură peste obstacol, peste ladă, săritură în lungime, de pe loc, ridicare şi transport de greutăţi, tracţiuni - pentru băieţi sau flotări - pentru fete, aruncarea mingilor la ţintă, alergare de viteză şi de rezistenţă.

Nu începe să te antrenezi fără o minimă încălzire de 10 minute, care să cuprindă rotaţii ale umerilor şi şoldurilor, întinderi uşoare ale braţelor, picioarelor şi trunchiului, paşi de alergare. Primele antrenamente vor dura 20 - 30 de minute, apoi poţi creşte progresiv durata acestora. Te poţi antrena în sala şcolii în care înveţi sau acasă, în orice parte a zilei, dar niciodată după ce ai mâncat. Cel mai bine este să ai un partener atunci când exersezi. Odihneşte-te suficient, fii atent la ce mănânci şi bei, iar dacă fumezi, renunţă la fumat.

Pasul 3 - Admitere

Pentru a deveni cadru militar activ în Ministerul Apărării Naţionale - ofiţer, maistru militar sau subofiţer, trebuie să urmezi o formă de pregătire specifică fiecărei categorii de personal, într-o unitate/instituţie de învăţământ militar. Absolvirea colegiului militar liceal iţi oferă cele mai mari şanse de a fi admis într-o şcoală militară postliceală sau instituţie militară de învăţământ superior.

Atât la biroul informare-recrutare, cât şi la centrul zonal de selecţie şi orientare, poţi obţine detalii privind instituţiile militare de învăţământ şi concursurile de admitere organizate de acestea.

Probele de concurs sunt stabilite pentru fiecare categorie de personal şi instituţie militară de învăţământ. Gradul de dificultate al probelor este asemănător cu cel de la concursurile pentru admiterea în instituţiile civile de învăţământ. Prin aceste probe vei face dovada că eşti capabil să înţelegi complexitatea şi specificul disciplinelor care îţi vor fi predate în perioada de formare profesională şi să-ţi însuşeşti cunoştinţele şi deprinderile necesare. Probele constau, cel mai adesea, în teste de cunoştinţe sau/şi de specialitate.

Pentru anumite categorii de personal, arme/ specialităţi militare, poţi fi examinat psihotehnic, la prezentarea pentru susţinerea concursului de admitere (de exemplu, pentru arma "Auto").

Dacă eşti absolvent de liceu şi ai obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale, pe grupe de ţări sau la olimpiadele şcolare naţionale, atunci poţi fi admis în învăţământul militar superior fără a mai participa la concursul de admitere, dar numai la specializări corespunzătoare disciplinelor la care ai fost distins, potrivit reglementărilor Ministerului Educaţiei Naţionale.

Normele, regulamentele/metodologiile referitoare la modul de organizare şi desfăşurare a admiterii, tematica şi bibliografia pentru concursurile de admitere, locurile disponibile pot fi consultate la biroul informare-recrutare. Aici vei obţine toate informaţiile de care ai nevoie. În plus, vei afla detalii despre admiterea din anii anteriori.

Dacă optezi pentru profesia de soldat/gradat profesionist, te vei pregăti într-o unitate de instrucţie, timp de câteva luni (maximum 5), în funcţie de pregătirea militară anterioară. Nu se susţine concurs de admitere.

Formarea personalului militar profesionalizat se realizează pe două filiere complementare:

 • filiera directă, prin parcurgerea integrală a etapelor de formare în instituţii proprii;
 • filiera indirectă, prin parcurgerea unor module de pregătire în instituţiile militare de învăţământ de către unele categorii de absolvenţi ai învăţământului civil (postliceal şi superior) care au sau nu au o pregătire militară anterioară.

Instituţii militare de învăţământ şi localizare:

 • Academia Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu", Sibiu
 • Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă", Braşov
 • Academia Navală "Mircea cel Bătrân", Constanţa
 • Academia Tehnică Militară, Bucureşti
 • Institutul Medico-Militar, Bucureşti (o secţie la Târgu Mureş)
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre, Piteşti
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene, Boboc
 • Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale, Constanţa
 • Colegiul Militar Liceal "Mihai Viteazul", Alba Iulia
 • Colegiul Militar Liceal "Dimitrie Cantemir", Breaza
 • Colegiul Militar Liceal "Ştefan cel Mare", Câmpulung Moldovenesc
 • Şcoli de aplicaţie ale armelor/centre de instruire ale categoriilor de forţe ale armatei.