Învăţământul Militar

Procesul de învăţământ formează competenţele viitoarelor cadre militare:

 • Luptător
  • Specialist militar
   • Lider de structuri şi organizaţii militare
    • Cetăţean
     • Educator

"Şcoala cea mai bună este şcoala care te învaţă a învăţa." Nicolae Iorga

Învăţământul militar - este învăţământ de stat, integrat în învăţământul naţional cu identitate şi personalitate proprii, compatibil cu sistemele de învăţământ din armatele statelor NATO.

Învăţământul militar - este învăţământ deschis şi selectiv, nesupus nici unei forme de discriminare, indiferent de condiţia socială şi materială, de rasă, de sex, naţionalitate, religie.

Învăţământul militar - asigură formarea, specializarea şi perfecţionarea personalului militar profesionalizat necesar Armatei României şi altor beneficiari interni sau externi.

Învăţământul militar - este o prioritate a Ministerului Apărării Naţionale.

În învăţământul militar se formează:

- absolvenţi de colegiu militar liceal cu diplomă de bacalaureat;

- maiştri militari şi subofiţeri specialişti, experţi în exploatarea, întreţinerea şi repararea tehnicii şi armamentului din dotare;

- subofiţeri luptători, lideri ai structurilor de la baza ierarhiei militare (echipă, post de luptă, echipaj, grupă, pluton);

- ofiţeri de arme, de stat major şi de conducere, lideri de organizaţii militare;

- ofiţeri specialişti, experţi şi lideri de structuri expert (ofiţeri ingineri, medici şi farmacişti militari);

- ofiţeri şi subofiţeri în rezervă.

Formarea personalului militar profesionalizat se realizează pe două filiere complementare:

- filiera directă, prin parcurgerea integrală a etapelor de formare în instituţii proprii;

- filiera indirectă, prin preluarea unor categorii de absolvenţi ai învăţământului civil (postliceal şi superior) cu sau fără serviciul militar obligatoriu îndeplinit, cu specializarea şi pregătirea pentru prima funcţie în instituţii militare de învăţământ.

Admiterea şi procesul de învăţământ în instituţiile militare de învăţământ se desfăşoară în limba română. Unele programe se desfăşoară în limba engleză.

Instituţiile Militare de Învăţământ

  INSTITUŢII MILITARE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR

 • UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE "CAROL I" - Bucureşti
 • Sos. Panduri nr. 68-72, sector 5, Bucureşti,

  Tel. 021/3194880, Fax: 021/3194866

  Web: www.unap.ro, E-mail: public@unap.ro

  a. Tipul: instituţie de învăţământ superior militar.

  b. Misiunea: - pregătire comandanţi, ofiţeri de stat major şi experţi militari şi civili, selecţionaţi pentru îndeplinirea atribuţiilor unor funcţii de conducere şi expertiză în domeniile apărării şi securităţii naţionale; - organizează şi desfăşoară pregătirea prin învăţământ universitar, pe cele trei cicluri de studii universitare licenţă, masterat şi doctorat în domeniul "ştiinţe militare" şi postuniversitar.

  c. Obiective: - formarea ofiţerilor de comandament şi stat major la nivelul interarme; - perfecţionarea operativ-strategică, la nivel intercategorii de forţe ale armatei şi strategică prin studii universitare de masterat şi cursuri postuniversitare; - doctorat în ştiintă militară; - perfecţionarea pregătirii prin cursuri de limbi străine.

  d. Finalizarea studiilor: - diplomă de licenţă şi de masterat în "ştiinţă militară"; - diplomă de studii postuniversitare; - certificat de absolvire a cursurilor postuniversitare de perfecţionare şi specializare; - diplomă de doctor în ştiinţe militare;

  e. Durata: - 3 ani, studii universitare de licenţă; - 1-2 ani, studii universitare de masterat; - pâna la 6 luni, pentru cursuri postuniversitare de perfecţionare şi specializare; - 3 ani studii doctorale.

 • ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ - Bucureşti
 • Bucureşti, Str. George Coşbuc nr.81-83, sector 5

  Tel. 021/335.46.60, Fax: 021/335.57.63

  E-mail: atm@mta.ro, Web: www.mta.ro,

  a. Tipul: instituţii de învăţământ superior tehnic militar.

  b. Misiunea: formează ofiţeri ingineri, experţi în conducerea sistemelor tehnice integrate, în organizarea şi conducerea acţiunilor militare şi a sistemelor logistice în timp de pace şi război.

  c. Obiective: - formarea ofiţerilor ingineri; - perfecţionarea şi specializarea ofiţerilor ingineri prin cursuri postuniversitare, studii de masterat şi doctorat în ştiinţe inginereşti;

  d. Finalizarea studiilor: - diplomă de licenţă şi acordarea primului grad de ofiţer; - diplomă de master; - diplomă de absolvire cursuri postuniversitare de perfecţionare sau specializare; - diplomă de doctor în ştiinţe inginereşti.

  e. Durata - 4 ani - studii universitare de licenţă; - 1,5 ani - studii universitare de masterat. - 3 ani - studii universitare de doctorat.

 • ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE "NICOLAE BĂLCESCU" - Sibiu
 • Sibiu, Str. Revolutiei nr. 3-5

  Tel. 0269/432990, E-mail: office@armyacademy.ro,

  Fax: 0269/215554

  a. Tipul: instituţie de învăţământ superior militar;

  b. Misiunea: formează ofiţeri de comandă, lideri militari, experţi în managementul organizaţiei şi acţiunii militare în timp de pace şi în război, capabili să integreze resursele la dispoziţie în vederea îndeplinirii misiunilor, potrivit prevederilor Strategiei Militare şi Doctrinei de Instrucţie a Armatei României.

  c. Obiective: - formarea ofiţerilor de comandă în profilul categoriei de forţe ale armatei, prin: - pregătire militara de bază; - pregătire ştiinţifică fundamentală de nivel universitar; - bazele pregătirii militare de specialitate.

  d. Finalizarea studiilor: - diplomă de licenţă în ştiinţă militară, specializările "managementul organizaţiei" şi "management economico financiar"; - diplomă de masterat în "Ştiinţe militare şi informaţii" - diplomă de licenţă în ştiinţe administrative, specializarea "administraţie publică" - acordarea primului grad de ofiţer şi a brevetului de ofiţer; - accesul în şcoala de aplicaţie pentru finalizarea specializării în armă;

  e. Durata: - 3 ani - studii universitare de licenţa; - 2 ani studii universitare de masterat.

 • ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" - Constanţa
 • Constanţa, Str. Fulgerului nr.1, cod. 8700

  Tel. 0241/626200; 653000, Fax: 0241/643096

  E-mail: relpub@naedu.anmb.ro, Web: www.anmb.ro

  a. Tipul: instituţie de învăţământ superior tehnic militar.

  b. Misiunea: formează ofiţeri ingineri, experţi în conducerea sistemelor tehnice integrate, în organizarea şi conducerea acţiunilor forţelor navale în timp de pace şi război.

  c. Obiective: - formarea ofiţerilor ingineri; - perfecţionarea şi specializarea ofiţerilor ingineri prin cursuri postuniversitare, studii aprofundate (masterat) şi doctorat în ştiinţe inginereşti;

  d. Finalizarea studiilor: - diplomă de licenţă şi acordarea primului grad de ofiţer; - diplomă de master; - diplomă de absolvire studii postuniversitare de perfecţionare sau specializare;

  e. Durata: - 4 ani - studii universitare de licenţă; - 1,5 ani - studii universitare de masterat.

 • ACADEMIA FORŢELOR AERIENE "HENRI COANDĂ" - Braşov
 • Braşov, Str. Mihai Viteazul nr. 160, Jud. Braşov, cod. 2200

  Tel. 0268/423421, Fax: 0268/422004 , E-mail: afa@afahc.ro,

  Web: www.afahc.ro,

  a. Tipul: instituţie de învăţământ superior militar;

  b. Misiunea: formează ofiţeri de comandă, lideri militari, experţi în managementul organizaţiei şi acţiunii militare în timp de pace şi în război, capabili să integreze resursele la dispoziţie în vederea îndeplinirii misiunilor, potrivit prevederilor Strategiei Militare şi Doctrinei de Instrucţie a Armatei României.

  c. Obiective: - formarea ofiţerilor de comandă în profilul categoriei de forţe ale armatei, prin: - pregătire militară de bază; - pregătire ştiinţifică fundamentală de nivel universitar; - bazele pregătirii militare de specialitate.

  d. Finalizarea studiilor: - diplomă de licenţă în ştiinţă militară, specializările "managementul organizaţiei" "management în aviaţie" şi "managementul traficului aerian" şi brevet de ofiţer; - acordarea primului grad de ofiţer; - accesul în şcoala de aplicaţie pentru finalizarea specializării în armă;

  e. Durata: 3 ani studii universitare de licenţă.

 • INSTITUTUL MEDICO-MILITAR - Bucureşti
 • Str. Institutului de Medicină Militară nr. 5-7, sector 1, Bucureşti

  Tel. 021/3120173, Fax. 021/3197061

  a. Tipul: instituţie de învăţământ de perfecţionare în domeniul medico-militar a studenţilor militari din învăţământul medical universitar şi de specializare postuniversitară a medicilor şi farmaciştilor militari.

  b. Misiunea: - specializează studenţii militari din facultăţile civile de medicină în medicina militară, finalizând formarea ofiţerilor medici şi farmacişti; - perfecţionează şi specializează medici şi farmacisti militari prin rezidenţiat şi cursuri postuniversitare; - formează subofiţeri sanitari în activitate şi în rezervă; - pregăteşte ofiţeri medici în rezervă.

  c. Finalizarea studiilor: - diplomă de licentă în ştiinţe medicale, medicină dentară sau farmacie, acordată de Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", Bucureşti, respectiv Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş şi acordarea primului grad de ofiţer; - titlul de medic specialist pentru absolvenţii formei de pregătire prin rezidenţiat; - certificat de absolvire pentru cursurile de perfecţionare şi specializare postuniversitară.

  d. Durata: - 6 ani, medicină generală şi medicină dentară; - 5 ani farmacie; - 1 an stagiatura; - 2-7 ani rezidenţiatul.

  INSTITUŢII MILITARE DE ïNVĂŢĂMÂNT LICEAL

  a. Tipul: instituţii de învăţământ liceal, filiera vocaţională, profil militar.

  b. Misiunea: pregătesc candidaţi, absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, pentru instituţiile de formare a personalului militar profesionalizat.

  c. Obiective: - pregătirea ştiinţifică şi umanistă generală; - socializarea militară iniţială (primară).

  d. Finalizarea studiilor: - diplomă de bacalaureat şi acces la concursurile de admitere în instituţiile militare de învăţământ superior şi postliceal.

  e. Durata: 4 ani

 • COLEGIUL MILITAR LICEAL "DIMITRIE CANTEMIR" - Breaza
 • Breaza, Str. Republicii nr. 75, judeţul Prahova

  Tel: 0244/340550; Fax: 0244/343638

 • COLEGIUL MILITAR LICEAL "ŞTEFAN CEL MARE" - Câmpulung Moldovenesc
 • Câmpulung Moldovenesc, str. Izvorul Malului nr. 3, Judeţul Suceava

  Tel: 0230/314932, Fax: 0230/313070

 • COLEGIUL MILITAR LICEAL "MIHAI VITEAZUL" - Alba Iulia
 • Alba Iulia, B-dul Revoluţiei din Decembrie 1989 nr. 25, judeţul Alba

  Tel: 0258/834009, Fax: 0258/834013

  INSTITUŢII MILITARE DE ïNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL

  In sistemul de învăţământ militar funcţionează 3 şcoli militare de maiştri militari şi subofiţeri:

 • ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI ŞI SUBOFIŢERI A FORŢELOR AERIENE "TRAIAN VUIA" - Boboc
 • Sat Boboc-Gara, comuna Cochirleanca, jud. Buzau,

  Tel: 0238/718965, Fax: 0238/727674

 • ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI A FORTELOR NAVALE "AMIRAL MURGESCU" - Constanţa
 • Constanta, Str. Dezrobirii nr. 80, jud. Constanta

  Tel: 0241/655650, Fax: 0241/620978

 • ŞCOALA MILITARĂ DE MAIŞTRI MILITARI ŞI SUBOFIŢERI A FORŢELOR TERESTRE "BASARAB I" - Piteşti
 • Pitesti, str. Trivale nr. 16 Bis, jud. Arges

  Tel: 0248/635200, Fax: 0248/214691

  INSTITUŢII MILITARE DE ïNVĂŢĂMÂNT DE FORMARE CONTINUĂ

  ŞCOLILE DE APLICAŢIE ALE ARMELOR/CENTRE DE PREGĂTIRE

  a. Tipul: instituţii de învăţământ de perfecţionare şi specializare militară.

  b. Misiunea: perfecţionează şi specializează în armă personalul militar profesionalizat; formează ofiţeri şi subofiţeri în rezervă.

  c. Obiective: - specializarea iniţială în arma şi pregatirea pentru prima funcţie a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate; - perfecţionarea şi specializarea ulterioara, în arma, a ofiţerilor şi subofiţerilor; - formarea ofiţerilor şi suboţiterilor în activitate pe filiera indirectă; - formarea ofiţerilor (subofiţerilor) în rezervă; - cercetarea ştiinţifică în profilul armei şi elaborarea reglementarilor de specialitate.

  d. Tipuri de cursuri:

  1. Pentru ofiţeri:

  Cursuri de carieră: - cursuri de bază; - cursuri avansate; - cursuri de stat major; Cursuri de nivel: - cursuri de perfecţionare şi specializare.

  2. Pentru subofiţeri (maiştri militari):

  Cursuri de carieră: - cursuri de instructori; - cursuri de stat major; - cursuri de administraţie; - cursuri de conducere structuri tehnice; - cursuri de formare ofiţeri. Cursuri de nivel: - cursuri de perfecţionare şi specializare.

  e. Finalizarea studiilor: - acordarea primului grad ofiţerilor (subofiţerilor) în rezervă; - certificat de absolvire, pentru cursurile de specializare iniţială şi pregatire pentru prima funcţie;

  f. Durata:

  - până la 1 an - specializarea iniţială în armă şi pregatirea pentru prima funcţie;

  - până la 4 luni - perfecţionare şi specializare ulterioară.


Planul de şcolarizare în înstitutiile de învăţămănt pentru anul şcolar/universitar 2015-2016.

ORDIN pentru aprobarea instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea colegiilor naţionale militare

Dispoziţia şefului Direcţiei management resurse umane nr. DMRU 10 din 25.03.2014 pentru modificarea graficului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în unităţile de învăţămăntul militar preuniversitar, în anul şcolar 2014-2015.

Dispoziţia şefului Direcţiei management resurse umane nr. DMRU 9 din 19.03.2014 pentru aprobarea "I.M.3/58, Norme privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la cursul de formare pe filieră indirectă a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate, în anul de învăţămănt 2014-2015".

Dispoziţia şefului Direcţiei management resurse umane nr. DMRU 8 din 11.03.2014 pentru aprobarea "I.M.3/57, Domeniile de studii şi specializările corespunzătoare armelor/serviciilor/specialităţilor militare pentru care se organizează admitere la cursul de formare a ofiţerilor şi subofiţerilor in activitate pe filieră indirectă, în anul de învăţămănt 2014-2015".

Dispoziţia şefului Direcţiei management resurse umane nr. DMRU 6 din 13.02.2014 pentru aprobarea "I.M.3/56, Metodologia cadru privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţămăntul universitar militar".

Dispoziţia şefului Direcţiei management resurse umane nr. DMRU 5 din 29.01.2014 pentru aprobarea "Graficului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţămăntul universitar militar, în anul universitar 2014-2015".

Dispoziţia şefului Direcţiei management resurse umane nr. DMRU 4 din 29.01.2014 pentru aprobarea "I.M.-3/55, pentru aprobarea Metodologia-cadru privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţămăntul militar preuniversitar".

Planul de şcolarizare în înstitutiile de învăţămănt pentru anul şcolar/universitar 2014-2015.

Dispoziţia şefului Direcţiei management resurse umane nr. DMRU 2 din 13.01.2014 pentru aprobarea "Graficului-cadru privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţămăntul preuniversitar militar, în anul 2014-2015".

Dispoziţia şefului Direcţiei management resurse umane nr.DMRU 4 din 20.02.2013 privind "Aplicabilitatea în domeniul militar a studiilor universitare de master absolvite de ofiţerii în activitate în instituţiile de învăţământ superior acreditate din afara reţelei Ministerului Apărării Naţionale. "

Dispoziţia şefului Direcţiei management resurse umane nr.DMRU 9 din 15.05.2013 pentru aprobarea "I.M.-3/53, Norme de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor de licenţă/diplomă şi disertaţie în instituţiile de învăţământ superior militar."

Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.144 din 29.11.2012 pentru aprobarea "Instrucţiunilor privind transferul studenţilor înmatriculaţi în cadrul programelor de studii universitare de licenţă în instituţiile de învăţământ superior militar".

Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.58 din 27.05.2013 pentru aprobarea "Instrucţiunilor privind corpul instructorilor militari".

Echivalare Studii