Evenimente

Anunț privind ocuparea a două posturi vacante de ofițer la Structuri subordonate Centrului nați0nal militar de psihologie și sănătate comportamentală
<citește mai departe...>

Rezultatele finale ale concursului pentru încadrarea postului vacant de consilier juridic gradul II
<citește mai departe...>

Rezultatele probei de interviu la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de consilier juridic gradul II

<citește mai departe...>

Rezultatele probei scrise la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de consilier juridic gradul II
<citește mai departe...>

Rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de consilier juridic gradul II
<citește mai departe...>


Anunț de ocupare a unui post vacant de personal civil contractual - consilier juridic gradul II la Centrul național militar de psihologie și sănătate comportamentală
<citește mai departe...>

Vizita unei delegații a DGMRU în Norvegia

<citește mai departe...>

Direcția generală
management resurse umane 
 
Direcția generală management resurse umane este:
  • organizată și funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 346/2006, republicată, privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, ale Hotărârii Guvernului nr. S-672/2017 pentru aprobarea organigramei structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale și a numărului total de posturi aferente acestora și ale Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.S. 119/2017 pentru stabilirea numărului de posturi aferente structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale și pentru instituirea unor măsuri organizatorice;
  • structura centrală a Ministerului Apărării Naționale care elaborează și monitorizează aplicarea strategiilor, politicilor și reglementărilor în domeniile managementului resurselor umane, carierei individuale profesionalizate și educației militare și asigură evidența unitară a personalului Ministerului Apărării Naționale.
 
Structuri subordonate Direcției generale management resurse umane: 
 

Direcția generală management resurse umane își exercită competențele în următoarele domenii:

  • strategii, politici și reglementări în domeniul managementului resurselor umane și al carierei individuale și monitorizarea implementării acestora;
  • strategii, politici și reglementări în domeniul educației militare, asigură coordonarea și monitorizarea implementării acestora;
  • cooperarea internațională în domeniul educației militare;
  • evidența unitară a personalului, organizarea, coordonarea și controlul activității de inspecție a muncii în privința raporturilor de muncă și de serviciu la nivelul Ministerului Apărării Naționale, cu excepția efectivelor Direcției generale de informații a apărării, precum și executarea lucrărilor specifice necesare exercitării competențelor ministrului apărării naționale în domeniul resurselor umane;
  • politici și reglementări privind asistența psihologică în Ministerul Apărării Naționale, cu excepția Direcției generale de informații a apărării, asigură evaluarea psihologică a personalului din structurile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale și realizează investigații sociologice;
  • evaluarea compentențelor lingvistice ale personalului armatei.

 


 

 

Top