Direcția generală
management resurse umane 
 
Direcția generală management resurse umane este:
  • organizată și funcționează potrivit prevederilor Legii nr. 346/2006, republicată, privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, ale Hotărârii Guvernului nr. S-672/2017 pentru aprobarea organigramei structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale și a numărului total de posturi aferente acestora și ale Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.S. 119/2017 pentru stabilirea numărului de posturi aferente structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale și pentru instituirea unor măsuri organizatorice;
  • structura centrală a Ministerului Apărării Naționale care elaborează și monitorizează aplicarea strategiilor, politicilor și reglementărilor în domeniile managementului resurselor umane, carierei individuale profesionalizate și educației militare și asigură evidența unitară a personalului Ministerului Apărării Naționale.
 
Structuri subordonate Direcției generale management resurse umane: 
 

Direcția generală management resurse umane își exercită competențele în următoarele domenii:

  • strategii, politici și reglementări în domeniul managementului resurselor umane și al carierei individuale și monitorizarea implementării acestora;
  • strategii, politici și reglementări în domeniul educației militare, asigură coordonarea și monitorizarea implementării acestora;
  • cooperarea internațională în domeniul educației militare;
  • evidența unitară a personalului, organizarea, coordonarea și controlul activității de inspecție a muncii în privința raporturilor de muncă și de serviciu la nivelul Ministerului Apărării Naționale, cu excepția efectivelor Direcției generale de informații a apărării, precum și executarea lucrărilor specifice necesare exercitării competențelor ministrului apărării naționale în domeniul resurselor umane;
  • politici și reglementări privind asistența psihologică în Ministerul Apărării Naționale, cu excepția Direcției generale de informații a apărării, asigură evaluarea psihologică a personalului din structurile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale și realizează investigații sociologice;
  • evaluarea compentențelor lingvistice ale personalului armatei.

 


 

 

Evenimente

Cercetare sociologică - Centrul naţional militar de psihologie şi sănătate comportamentală
<citeşte mai departe...>


Precizări privind eliberarea adeverințelor în Direcția generală management resurse umane
<citește mai departe...>


Modificările aduse Legii 80 din 1995 până la 31 decembrie 2019
<citește mai departe...>

Ședința de autoevaluare a Direcției generale management resurse umane pe anul 2019
<citește mai departe...>

În Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 46/23.I.2020 a fost publicat ordinul ministrului apărării naționale nr. M.6., pentru modificarea și completarea prevederilor unor acte normative specifice de reglementare a domeniului managementului resurselor umane
<consultare aici...>

Întâlnirea conducerii DGMRU cu rectorii Academiei Tehnice Militare și universităților din București
 <citește mai departe...>

Ordinul M.217/2019
 <citește mai departe...>

Planul de școlarizare pentru anul universitar / școlar 2020-2021
<citește mai departe...>

Dispoziții privind admiterea la instituții de învățământ militare
<citește mai departe...>

Promovarea profesiei militare la Direcția Civică Voluntară București
<citește mai departe...>

Anunț privind ocuparea a două posturi vacante de ofițer la Structuri subordonate Centrului nați0nal militar de psihologie și sănătate comportamentală
<citește mai departe...>

Top