Evenimente
Anunț privind organizarea unui concurs pentru încadrarea unor posturi vacante de personal civil contractual în cadrul Centrului Național Militar de Psihologie și Sănătate Comportamentală
<citește mai departe...>
Forbes Kids Festival 2019

<citește mai departe...>
Vizita unei delegații militare a Republicii Populare Chineze
<citește mai departe...>

Vizita unei delegații americane
<citește mai departe...>
Ceremonial de absolvire - curs în domeniul managementului resurselor umane
<citește mai departe...>
Stagiul anual de recertificare a cadrelor didactice cu statut de colaborator pentru evaluarea deprinderii Vorbit 
<citește mai departe...>

 Ziua NATO în România - 7 Aprilie 2019 <citește mai departe...>
A fost publicată Dispoziția șefului Direcției generale management resurse umane nr. D.G.M.R.U. 11/2019
<citește mai departe...>
Anunţ referitor la recrutarea, selecţia şi repartizarea în funcţii a candidaţilor pentru posturile de soldat/gradat profesionist-sesiunea 2019
<
citește mai departe...>
Promovarea în grad profesional a personalului civil contractual
<
citește mai departe...>
Direcţia generală
management resurse umane 
 
Direcția generală management resurse umane este:
  • organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 346/2006, republicată, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, ale Hotărârii Guvernului nr. S-672/2017 pentru aprobarea organigramei structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale şi a numărului total de posturi aferente acestora şi ale Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.S. 119/2017 pentru stabilirea numărului de posturi aferente structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale și pentru instituirea unor măsuri organizatorice;
  • structura centrală a Ministerului Apărării Naţionale care elaborează şi monitorizează aplicarea strategiilor, politicilor şi reglementărilor în domeniile managementului resurselor umane, carierei individuale profesionalizate şi educaţiei militare şi asigură evidenţa unitară a personalului Ministerului Apărării Naţionale.
 
Structuri subordonate Direcției generale management resurse umane: 
 

Direcţia generală management resurse umane îşi exercită competenţele în următoarele domenii:

  • strategii, politici şi reglementări în domeniul managementului resurselor umane și al carierei individuale și monitorizarea implementării acestora;
  • strategii, politici şi reglementări în domeniul educaţiei militare, asigură coordonarea și monitorizarea implementării acestora;
  • cooperarea internațională în domeniul educaţiei militare;
  • evidenţa unitară a personalului, organizarea, coordonarea și controlul activității de inspecție a muncii în privința raporturilor de muncă și de serviciu la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, cu excepția efectivelor Direcției generale de informații a apărării, precum și executarea lucrărilor specifice necesare exercitării competențelor ministrului apărării naționale în domeniul resurselor umane;
  • politici și reglementări privind asistența psihologică în Ministerul Apărării Naționale, cu excepția Direcției generale de informații a apărării, asigură evaluarea psihologică a personalului din structurile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale și realizează investigații sociologice;
  • evaluarea compentențelor lingvistice ale personalului armatei.

 


 

 

Top