Direcţia Management Resurse Umane este:    
              

 
  • organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, ale Hotărârii Guvernului nr. S-772/2010 privind aprobarea organigramei structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale şi a numărului total de posturi aferente acestora şi ale Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.S. 92/2010 privind redimensionarea şi reorganizarea structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale;
 
  • structura centrală a Ministerului Apărării Naţionale care elaborează şi monitorizează aplicarea strategiilor, politicilor şi reglementărilor în domeniile managementului resurselor umane, carierei individuale profesionalizate şi educaţiei militare şi asigură evidenţa unitară a personalului Ministerului Apărării Naţionale.
 
  • structura expert prin care ministrul apărării naţionale îşi exercită autoritatea în domeniul managementului resurselor umane şi reprezintă structura de interfaţă a Ministerului Apărării Naţionale cu structurile guvernamentale, organele administraţiei publice centrale şi locale, organismele neguvernamentale, precum şi cu alte instituţii de profil din ţară şi străinătate pe probleme specifice managementului resurselor umane.
Top