Evenimente
Ziua Marinei Române 2019
<citește mai departe...>
Rezultatele finale ale concursului organizat pentru încadrarea posturilor vacante de execuție de Referent de specialitate debutant gr. III-I în Biroul pregătire psihologică și controlul stresului operațional și Referent de specialitate debutant gr. III-I în Biroul cercetare socio-psihologică
<citește mai departe...>
Conferința națională militară de științe comportamentale, cu participare internațională
<citește mai departe...>
Direcția generală management resurse umane organizează un concurs de ocupare a unor posturi vacante de personal civil contractual
<citește mai departe...>

Avansarea unor cadre militare din Direcția generală management resurse umane
<citește mai departe...>

A fost publicată Dispoziția șefului Direcției generale management resurse umane nr. DGMRU 14/2019
<citește mai departe...>
A fost publicată Dispoziția șefului Direcției generale management resurse umane nr. DGMRU 13/2019
<citește mai departe...>
25 iulie - Ziua Radiolocației
<citește mai departe...>
Anunț privind organizarea unui concurs pentru încadrarea unor posturi vacante de personal civil contractual în cadrul Centrului Național Militar de Psihologie și Sănătate Comportamentală
<citește mai departe...>

Direcţia generală
management resurse umane 
 
Direcția generală management resurse umane este:
  • organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 346/2006, republicată, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, ale Hotărârii Guvernului nr. S-672/2017 pentru aprobarea organigramei structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale şi a numărului total de posturi aferente acestora şi ale Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.S. 119/2017 pentru stabilirea numărului de posturi aferente structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale și pentru instituirea unor măsuri organizatorice;
  • structura centrală a Ministerului Apărării Naţionale care elaborează şi monitorizează aplicarea strategiilor, politicilor şi reglementărilor în domeniile managementului resurselor umane, carierei individuale profesionalizate şi educaţiei militare şi asigură evidenţa unitară a personalului Ministerului Apărării Naţionale.
 
Structuri subordonate Direcției generale management resurse umane: 
 

Direcţia generală management resurse umane îşi exercită competenţele în următoarele domenii:

  • strategii, politici şi reglementări în domeniul managementului resurselor umane și al carierei individuale și monitorizarea implementării acestora;
  • strategii, politici şi reglementări în domeniul educaţiei militare, asigură coordonarea și monitorizarea implementării acestora;
  • cooperarea internațională în domeniul educaţiei militare;
  • evidenţa unitară a personalului, organizarea, coordonarea și controlul activității de inspecție a muncii în privința raporturilor de muncă și de serviciu la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, cu excepția efectivelor Direcției generale de informații a apărării, precum și executarea lucrărilor specifice necesare exercitării competențelor ministrului apărării naționale în domeniul resurselor umane;
  • politici și reglementări privind asistența psihologică în Ministerul Apărării Naționale, cu excepția Direcției generale de informații a apărării, asigură evaluarea psihologică a personalului din structurile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale și realizează investigații sociologice;
  • evaluarea compentențelor lingvistice ale personalului armatei.

 


 

 

Top