Direcţia generală
management resurse umane 

 
Direcția generală management resurse umane este:
> organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii nr. 346/2006, republicată, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, ale Hotărârii Guvernului nr. S-672/2017 pentru aprobarea organigramei structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale şi a numărului total de posturi aferente acestora şi ale Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.S. 119/2017 pentru stabilirea numărului de posturi aferente structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naționale și pentru instituirea unor măsuri organizatorice;
> structura centrală a Ministerului Apărării Naţionale care elaborează şi monitorizează aplicarea strategiilor, politicilor şi reglementărilor în domeniile managementului resurselor umane, carierei individuale profesionalizate şi educaţiei militare şi asigură evidenţa unitară a personalului Ministerului Apărării Naţionale.
 
Structuri subordonate Direcției generale management resurse umane: 
 

Direcţia generală management resurse umane îşi exercită competenţele în următoarele domenii:

> strategii, politici şi reglementări în domeniul managementului resurselor umane și al carierei individuale și monitorizarea implementării acestora;
> strategii, politici şi reglementări în domeniul educaţiei militare, asigură coordonarea și monitorizarea implementării acestora;
> cooperarea internațională în domeniul educaţiei militare;
> evidenţa unitară a personalului, organizarea, coordonarea și controlul activității de inspecție a muncii în privința raporturilor de muncă și de serviciu la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, cu excepția efectivelor Direcției generale de informații a apărării, precum și executarea lucrărilor specifice necesare exercitării competențelor ministrului apărării naționale în domeniul resurselor umane;
> politici și reglementări privind asistența psihologică în Ministerul Apărării Naționale, cu excepția Direcției generale de informații a apărării, asigură evaluarea psihologică a personalului din structurile stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale și realizează investigații sociologice;
> evaluarea compentențelor lingvistice ale personalului armatei.

  

 

Top